Miljögifter leder till snabb evolution

Publicerad
En storspiggshanne i förorenat vatten. 

Genetiska studier av spigg i Östersjön visar att fiskarna har anpassat sig till människans miljöpåverkan. Spiggbestånd som lever i närheten av pappersbruk har specifika genetiska förändringar, som saknas hos spigg som lever i rent vatten. Likartade genetiska förändringar har även upptäckts hos spiggbestånd som lever i kraftigt övergödda områden av Östersjön.

 

Att det råder olika selektionstryck i rent respektive förorenat vatten är inte så konstigt. Men ur ett evolutionärt perspektiv har människans miljöpåverkan pågått under en förhållandevis kort tidsperiod. Att processerna redan resulterat i genetiska anpassningar är därför anmärkningsvärt.

 

­– Vi kan alltså se att människans miljöpåverkan kan ge upphov till förvånansvärt snabba evolutionära anpassningar, vilket kan vara en av orsakerna till att spiggbestånden överlever i så pass förorenade vatten, säger Emma Lind, som bedrivit forskningen vid Zoologiska institutionen, på Stockholms universitet och vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik på Södertörns högskola.

 

På vilket sätt anpassningarna gynnat spiggen är svårt att svara på. Forskarna identifierat ett antal gener och dna-sekvenser som påverkats av selektion i förorenade miljöer. Men genernas funktioner är inte helt klarlagda. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor