Mobbade tappar tillit

Känslan av svek från skola och lärare är svårast att reparera.

Publicerad
Mobbade elever känner sig ofta ifrågasatta av lärare. 
Bild: IStock

För elever som har mobbats av andra elever är förtroendet för läraren det som är svårast att återuppbygga. Det visar en ny avhandling i socialt arbete från Örebro universitet. Resultaten bygger på enkäter som 3 347 elever i 44 Örebroskolor besvarat vid två tillfällen, samt en del där fem elever som tidigare varit mobbade intervjuats mer utförligt. Sju procent uppgav att de är eller har varit mobbade, medan bara 1,6 procent varit mobbade vid båda undersökningstillfällena. Det har gett forskaren Karin Hellfeldt möjlighet att titta på vad som händer när eleverna kommit ur mobbningen.

– Efter att mobbningen upphört fanns det en ganska bra återhämtningseffekt vad gällde kamratrelationer och den psykiska och fysiska hälsan. Men det gällde inte lärarrelationen, säger hon.

De mobbade upplevde ofta att de ifrågasatts från lärarhåll och hade senare svårt att känna tillit till andra vuxna. Karin Hellfeldt menar att skolan bör arbeta mer med relationen mellan lärare och mobbade elever.

– Vi har en omfattande lagstiftning vad gäller att förebygga och åtgärda kränkningar. Men det finns inget krav på det uppföljande arbetet. Det är en process vi inte får glömma bort.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor