Skolval ökar inte valdeltagandet

Tvärtemot vad vissa tror så ökar inte skolvalen valdeltagandet. Det framgår av en ny forskningsrapport.

Publicerad

I Sverige har man i samband med allmänna val haft skolval i många skolor sedan 1960-talet. Nu har forskare vid Institutet för Näringslivsforskning jämfört de skolor som genomfört skolval med data från samtliga röstberättigades valdeltagande och undersökt om det haft någon effekt. 

Det visade sig att elever vid de skolor som genomfört skolval är något mer benägna att gå och rösta i allmänna val. Men de skolor där skolval har genomförts har i regel oftare elever från resursstarka hem. När man tog hänsyn till detta så kunde forskarna inte längre se någon effekt av skolvalet på benägenheten att gå och rösta – varken på kort eller lång sikt.

Det betyder dock inte betyder att skolvalen skulle vara betydelselösa, påpekar forskarna. De kan säkert öka det politiska intresset och kunskaperna om partierna bland eleverna. Men de ökar inte valdeltagandet. 

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor