Släkten viktigare för invandrare

Svenskar får arbete tack vare arbetsförmedlingen medan invandrare får arbete tack vare släktingar.
Publicerad

Detta framgår av en enkätstudie som genomförts av forskare vid Linköpings universitet, där man jämfört personer med svensk respektive turkisk bakgrund. De har studerat personer i åldern 26–29 år som växt upp i samma område i Storstockholm och som alla har genomgått svensk utbildning. Därigenom elimineras många socioekonomiska skillnader mellan grupperna.

Men vägen till det första jobbet såg olika ut. De med turkisk bakgrund hade stor hjälp av vänner och släkt, medan de med svensk bakgrund hade nytta av arbetsförmedling och ytliga bekanta. Bland de med turkisk bakgrund var de etniska nätverken viktigast för de som hade assyrisk/syriansk bakgrund.

Ett mönster var dock likartat, enligt forskarna. Svenskar anställer oftare svenskar, och invandrare anställer oftare invandrare.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor