Annons
Annons

ung kvinna sitter på toaletten med kläderna på och jobbar

Att smygjobba på toaletten eller införa mobilfria zoner i privatlivet – forskarna har fått syn på en rad innovativa strategier för att hantera gränsen mellan arbete och privatliv.

Bild: 
Getty Images

Smygjobba på toaletten – så sköter vi arbete och privatliv

Digital teknik suddar ut gränsen mellan arbetsliv och privatliv. Forskare har identifierat sju sätt att hantera det på. Men vad som stressar mest är inte självklart, enligt Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

Att jobbet är tillgängligt hemma i mobilen och vice versa kan självklart leda till ökad stress. Men det kan lika gärna ge ett större lugn, genom att bidra till en känsla av koll på läget.

En större kvalitativ studie som nu sammansställs av en forskargrupp visar intressanta resultat om hur digitalisering påverkar våra gränser. Forskarna har identifierat sju olika strategier som människor tar till vid gränsdragningen mellan arbete och privatliv, se faktaruta.

– En strategi som kan vara bra för någon kan driva en annan person i utmattning. Detta förvånade oss. Man tenderar att likställa en integrerande strategi med en hög arbetsbelastning, vilket inte alltid är fallet, säger Ann Bergman.

Olika strategier inom samma arbetsgrupp

Studien visar att medarbetare kan ha helt olika digitala strategier för gränsdragningen mellan arbete och privatliv, inom samma arbetsgrupp. Det finns också en otydlighet och ibland även oenighet på arbetsplatsen kring hur gränsdragningen ska hanteras.

– Det här behöver lyftas fram, exempelvis genom gemensamma riktlinjer och policy som beaktar olikheten. Det finns många strategier – och vi ser att det sker en förändring, en omförhandling av både arbetets form och innehåll nu, i samband med digitaliseringen.

Det är totalen som skapar stress

Enligt Ann Bergman är det inte den digitala tekniken i sig som skapar stress, utan den totala arbets- och livssituationen. Vid en hög och oförutsägbar arbetsbelastning kan ett enskilt mejl eller det faktum att du kan ta med jobbet hem leda till stress, liksom ett akut sms från ett barn eller en förälder under ett möte.

Ann Bergman

Det är inte den digitala tekniken i sig som skapar stress, utan den totala arbets- och livssituationen, enligt Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

Bild: 
Tommy Andersson

 

– Vi ser att digitalisering tenderar att vara en utlösande faktor för stress, snarare än en bakomliggande faktor. Strategierna kan se olika ut beroende både på yttre förutsättningar och krav, och på eget intresse eller vilja.

Smygjobbar på toaletten hemma

När forskargruppen har genomfört den kvalitativa undersökningen på tre stora arbetsplatser, fick de också syn på en rad innovativa strategier. Ett sätt är att ha en jobb- och en privat telefon, eller separera världarna genom att aldrig ta med jobbtelefonens laddare hem. En annan har mobilfria zoner i privatlivet, som stallet eller golfbanan. Någon ”smygjobbar” på toaletten, för att familjen inte ska märka. Vissa personer tar inte samtalen direkt utan sätter mobilen på ljudlöst, och ringer upp sina missade samtal när det passar. Andra gömmer telefonen längst ner i sin handväska, och sedan ställer den långt in i garderoben, berättar Ann Bergman.

– Vissa gömmer telefonen precis som man kan gömma godis för sig själv.

Hur ska mobilanvändare tänka då, om det inte finns en önskvärd strategi som forskarna förordar?

– Du ska fundera över vilken strategi som är mest lik din, och ställa dig frågorna: Varför har jag det så här och Vill jag ha det så? Ibland är det lättare att diskutera vad man vill ha, i stället för vad man har. Diskutera en önskvärd strategi både hemma och på arbetet.

 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

Anmäl dig till vårt kostnadsfria veckobrev med ett urval av de senaste nyheterna.

.