Annons

7 sätt att hantera arbetsliv och privatliv

1. Totalsepareraren. Håller helt isär arbetsliv och privatliv.

2. Platssepareraren. Tar inte med arbetet hem, stannar vid behov hellre kvar längre på arbetsplatsen.

3. Tidssepareraren. Arbetar så länge det är arbetstid, platsen är inte lika viktig. Kan likaväl jobba hemma som på kontoret.

4. Privatlivsintegreraren. Gör vissa privata angelägenheter på jobbet, men jobbet följer inte med till hemmet. 

5. Arbetsintegreraren. Låter arbetet följa med hem ibland men gör inget privat på jobbet.

6. Totalintegreraren. Arbetet och privatlivet blandas fritt utifrån behov.

7. Växlaren. Har ingen tydlig strategi och byter förhållningssätt ibland.