Annons

Regnig dag

Demokratin i ur och skur. Vid valet 1985 regnade det mycket på valdagen. Men det påverkade inte valdeltagandet. 

Bild: 
Istock photo

Svenskar röstar trots regn

Annons

Vid amerikanska presidentval minskar andelen röstande med en procentenhet om det regnar på valdagen. Nu har Richard Öhrvall, statsvetare vid Linköpings universitet, tillsammans med två forskarkollegor letat efter liknande samband i svenska val.

Deras slutsats är att valdeltagandet i Sverige inte påverkas av om det regnar eller ej. I sin undersökning har de jämfört SMHI:s lokala väderstatistik från 1976 till 2010 med data över valdeltagandet i Sveriges alla kommuner.

Forskarna tror att benägenheten att gå och rösta trots regn delvis kan kopplas till vårt valsystem och dess skillnader gentemot det amerikanska. I USA krävs att man först registrerar sig för att överhuvudtaget få rösta. Dessutom innebär det amerikanska icke-proportionerliga valsystemet en risk för att man upplever sin egen röst som obetydlig.

Utöver Sveriges proportionerliga valsystem och röstning utan registrering nämner forskarna också veckodagens betydelse. I USA infaller valdagen av tradition tisdagen efter den första måndagen i november, medan Sveriges val alltid hålls på den tredje söndagen i september.

– Valdagen i USA är en vardag, vilket gör att många har mindre tid att gå till vallokalen och om det då regnar kan det påverka beslutet om att rösta eller inte. I Sverige och andra länder där valdagen infaller på en helgdag är det lättare att vänta några timmar om det skulle vräka ned, säger Richard Öhrvall. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.