Trängsel i naturen – friluftslivet ska kartläggas

Trycket på våra naturområden har ökat under pandemin när vi använder naturen både som mötesplats och för återhämtning. En ny studie vid Göteborgs universitet ska ge bättre underlag för framtida planering av våra friluftsområden.

Publicerad
När fler söker sig ut i naturen kan det bli trångt och fler parkeringsplatser och toaletter kan behövas. På västkusten pågår medborgarforskning för att förbättra och underlätta friluftslivet.
Bild: Getty Images

Under pandemin har många tillbringar hemestern och lediga stunder på populära utflyktsplatser i naturen. Trycket har ökat bland annat på västkustens naturreservat och vandringsleder, enligt Anders Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi, som leder en ny studie vid Göteborgs universitet. Alla som har vistats eller brukar vistas i Göteborgsområdet ombeds nu bidra till forskningen som pågår till och med oktober.

Vad visar svaren hittills?

– Vi har sett att många fler än vanligt är ute, och det är de urbana och semiurbana miljöerna, alltså nära stadsmiljöerna som belastas mest. Områden som ligger runt fem–tio kilometer från städerna används intensivt. Vi har redan fått in ett par hundra svar, men har inte hunnit titta så mycket på dem än.

Vad innebär belastningen?

– Att det kan bli högljutt, mer skräp, att det finns risk för att man stör både andra och naturen. Vi har också sett i medierapporteringen att det har varit platsproblem och bråk, att många unga har varit ute i värmen och spelat hög musik, till exempel. Även folk som inte är så vana att vistas i naturen är ute mer nu, vilket kräver ytterligare information om naturen.

Vad vill ni ta reda på?

– Vi ser att många vill ut i naturen och skälen kan vara många: komma bort från hemmet, undvika smitta, men också att använda naturen som mötesplats. Vi vill få en större förståelse för den dynamiken. Vi vet redan mycket om människors relationer till naturen, men inget om vilken roll friluftslivet spelar i folks vardagsliv som nu präglas av distansering.

Vad ska studien leda till?

– Att få till både bättre planering och förvaltning av våra naturområden. Det kan handla om att få ut tillräckligt med information på rätt plats, planera för fler parkeringsplatser och andra faciliteter, som toaletter till exempel.

Men ska man verkligen anpassa planeringen efter en kristid?

– Nej, men vi följer upp vår studie längre fram, och ser om vissa trender håller i sig. Det kan vara att fler upptäcker naturen nu och fortsätter att var mer ute, även efter pandemin.

Har du själv varit ute mer nu?

– Jo, jag har nog upplevt en förändring. Man blev rätt isolerad i början och behövde komma ut, vilket också har blivit en rutin nu på ett annat sätt. Men jag är en friluftsmänniska även i vanliga fall, rätt färgad av mitt jobb. Jag använder naturen både till olika sportaktiviteter och för att komma bort och få energi.

Har du lagt märke till det ökade trycket?

– Ja, speciellt längs kusten och på vandringslederna. Vi ser även ett ökat tryck från turismen, utöver det större trycket från lokalbefolkningen.

Vilken är din egen favoritplats i naturen?

-– Oj, hm … Jag har ju gjort väldigt mycket forskning ute, bland annat tre år i Kosterhavets skärgård. Jo, Kosterhavet väger nog ganska tungt, det är väldigt fint där ute i arkipelagen på västsidan.

Klicka här för att komma till studien.

Friluftsvanor och vistelse i naturen i Västra Götaland under corona

Studien genomförs av Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgsregionen inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

• Enkäten riktar sig till alla som uppehåller sig i Västra Götaland, oavsett om de bor i eller utanför området. Sista möjlighet att svara på enkäten är 31 oktober 2020.

 

Anders Skriver Hansen ansvarar för studien. Han är forskare och lärare vid
avdelningen för kulturgeografi, Institutionen för ekonomi och samhälle, på Göteborgs universitet. 

• Han har bland annat deltagit i en tidigare rapport om friluftslivet i kustregionen kring Göteborg: (länk till Kartläggning och analys av friluftslivet i kustzonen (i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla).

• Han disputerade 2017 med en avhandling som fokuserade på att bygga en kunskapsbas kring besöksuppföljning i kust-marina områden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor