Vi hör vad vi vill höra

Det spelar ingen roll hur noga vi än lyssnar, vi hör fel för att vi tror oss veta vad som sägs.

Publicerad

Det är de egna förväntningarna som gör att vi hör fel – inte språket i sig. Det hävdar Per Linell, senior professor i kommunikation vid Göteborgs universitet.
Efter att ha analyserat 220 felhörningar konstaterar han att den omedelbara tolkningen av vad någon säger styrs av ansiktsuttryck och kontext. Tidigare språkforskning har uteslutande fokuserat på hur vi uppfattar ordens läte och inte tagit hänsyn till spontana feltolkningar. 
– Vi är smartare än maskiner som bearbetar varje ljudligt element. Vi har en förutfattad tanke om vad den andra personen säger, på gott och ont, säger Per Linell, vars studie har publicerats i Language & Communication.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor