Da Vinci-koden på riktigt

Publicerad

Christiane Schaefer och Beáta Megyesi från Uppsala universitet har tillsammans med Kevin Knight (University of Southern California) lyckats [dechiffrera ”Copiale Cipher”](http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=1591&area=10,16&typ=artikel&na=&lang=sv&fromSiteNodeId=40866), ett mystiskt dokument från en av 1700-talets hemliga ordnar. Bra jobbat och ett fint bevis för nyttan av tvärvetenskaplig forskning!

Mindre god vetenskap är det att vi än en gång får höra att ordensväsendet, och särskilt frimurarna,
1. har sina rötter bland medeltidens katedralbyggare och
2. representerar ”en tradition som stod fri från kung, kyrka och näringsliv” (citat ur [artikel av Lars Boström](http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/de-avslojar-1700-talssektens-hemligheter), DN 2011-11-27).

För att börja med punkt 1: Hur tunn får förbindelsen mellan två fenomen vara för att man ska kunna tala om att det ena har sina rötter i det andra? Fram till att *betydligt bättre belägg* presenteras vill jag hävda att frimureriet till allra största del var ett 1700-talsfenomen. Ska det räknas anor från medeltidens murarmästare har de som arbetar i dagens byggbransch lika stor rätt att slå sig för bröstet som frimurarna. Frimurarna kanske har en rottråd i medeltiden, men det är i så fall en tunn en.
Men däremot – och nu går jag över till punkt 2 – har åtminstone det svenska frimureriet tre tjocka, stadiga rötter i… gissa vad, om inte hovet, kyrkan och näringslivet. Det var Gustav III och hans bror Carl (sedermera Karl XIII) som sanktionerade frimureriets genombrott i Sverige. I de bevarade medlemsmatriklarna kan man sedan se hur aristokrater och kungalakejer fick sällskap av framgångsrika handelsmän och så småningom industrins toppar.
Ordensbröderna inom ordenssällskapsforskningen kanske har en annan åsikt i frågan, men då gäller devisen ”upp till bevis!” (Och samtidigt kanske det kunde vara på sin plats att även svenska frimurare orden [liksom den norska](http://www.frimurer.no/ordenen/15-aktuelt/1190-den-norske-frimurerorden-uttrykker-medfolelse-og-omsorg) går ut med ett offentligt avståndstagande från före detta ordensbroder Breivik?)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor