Den plötsliga syrgasökningen i luften

Publicerad

Den 8 april visade Kunskapskanalen ett trevligt program om atmosfären. Bl.a. förklarade man den mycket plötsliga ökningen av atmosfärens syrgashalt för nästan två och en halv miljarder år sedan med att då allt tillgängligt järn oxiderats av det syre som cyanobakteriernas fotosyntes hade frigjort, så att jordytans buffringsförmåga hade överskridits. Svavel är ett annat grundämne som i början var i reducerad form och också måste oxideras innan syrehalten i luften kunde stiga. Men mycket intresse visas nu också för metan, inte minst för att det är en viktig växthusgas, och det är viktigt att förstå de processer som bestämmer dess halt i luften. Metan är också ett ämne som kan förbruka syre som bildas vid fotosyntesen. Enligt en teori som presenterades i tidskriften Nature samtidigt med att TV-programmet sändes, så hänger den plötsliga syrgasökningen ihop med metan på ett intressant sätt. Under jordens tidigare historia bildades stora mängder metan av en sorts mikroorganismer som kallas metanogener. I den metanbildande processen deltar flera nickelhaltiga enzymer, och Kurt Konhauser och medarbetare har kunnat visa att nickel blev allt mindre tillgängligt på jordytan under årmiljonerna före ”den stora oxygeneringen”. Kanske berodde den snabba uppgången i syrehalten på att metanbildningen avtog på grund av nickelbrist. Det finns flera sajter med mer information, och om du går hit så kan du också gå vidare till relaterade ämnen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor