Annons

Förhoppningen om förnybar energi

Författare: 

Publicerad

2007-12-10
Jag är ny bloggare på FoF. Av alla de viktiga, intressanta och/eller roliga saker jag kan tänka mig att ta upp här, tänkte jag börja med något så stort som Sveriges energipolitik!Har också du fått uppfattningen att Sverige, och kanske till och med vår globala omvärld, skulle kunna basera hela energiförsörjningen på förnybar energi? Om jag själv lättvindigt hade lyssnat på politikerna, skulle nog även jag ha trott det. Och naturligtvis önskat det. Men eftersom jag bland annat arbetar med information om energi och energiforskning, har jag emellertid insett precis motsatsen. Förnybar energi räcker inte till, globalt sett. Hur kan det då komma sig att Sveriges politiker inte tar hänsyn till att en ensidig satsning på förnybar energi inte kommer att leda till en utfasning av fossila bränslen? Svaret är knappast brist på information. EU-kommissionen redovisade exempelvis år 2006 skriften ”Energy Futures - The role of research and technological development”. Under avsnittet ”Very long term issues” diskuterar ett antal energiexperter fyra olika energiscenarier för Europa, med respektive tyngdpunkter på fortsatt förbränning av fossila bränslen med koldioxidlagring, utveckling av fusionsenergin, utbyggnad av kärnkraften eller massiv satsning på förnybar energi.Just slutsatserna för alternativet med stor andel förnybar energi är särskilt intressanta. Det bedöms möjligt att upp till 50% av den producerade energin kommer från förnybar energi. Men hälften av energin måste fortfarande produceras från fossila bränslen som kol och gas, med viss koldioxidavskiljning och lagring. I dagens ljus är det ett ohållbart alternativ. Problematiken ligger i att förnybara energikällor har låg energitäthet; de kräver mycket stora arealer. När hänsyn tas till ländernas sjöar, floder, berg, städer, vägar, övrig infrastruktur och sociologiska faktorer så räcker arealerna inte till, speciellt inte om vi vill odla livsmedel, djurfoder och skogsprodukter på dem också.När vi nu alltmer tyngs av våra globala klimatsamveten, är det här inte så kul att höra. Vi vill se lösningar. I ett kort tidsperspektiv kan kärnkraft (fission) och möjligen koldioxidlagring komplettera den utbyggnad av förnybar energi som är möjlig. Och med en kraftfull satsning kan fusionsenergin, som är både uthållig och miljövänlig, hinna bli kommersiellt utvecklad inom 35-40 år och successivt ta fossilenergins plats. På EU-nivå har fusionsforskningen nu fått en fördubblad budget, medan satsningen i Sverige har halverats sedan början av 90-talet. Den stora energifrågan i Sverige i dag är alltså, som jag ser det, att få politikerna att bli medvetna om och satsa på en energipolitik som kan lösa de globala problemen, inte endast Sveriges.