Premium

Forskarens tio budord

Publicerad

Två norska forskare har lanserat tio budord för unga forskare. Anledningen är en ny reform för att mäta forskningkvalitet, där mängden publikationer spelar en allt större roll, och där diskussion, populärvetenskap och humanvetenskap riskerar missgynnas. Eftersom en liknande diskussion om hur man rankar universitet pågår i Sverige kan vi citera det första norska budordet: ”De som skriver mest, har alltid rätt”…

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor