Annons

Hyckleri bakom fördömanden av Persson

Författare: 

Publicerad

2007-03-27
Den senaste veckans upprördhet kring Göran Persson visar vilken grundläggande betydelse moralen fortfarande har i politik och samhällsliv. Persson har blottat sig offentligt; därav den skamfyllda tonen i fördömandena (där styrkan i tonläget tydligt visar att folk i hemlighet är upphetsade). Satirprogrammet Public Service fångade detta hyckleri på pricken i Godmorgon, världen! i söndags. Redan Machiavelli betonade betydelsen av att hyckla. Men han lyckades också påvisa vad som rör sig bakom.Den långsiktiga betydelsen av denna dokumentär är nog att den för en gångs skull lyckats fånga detta ”bakom”. Vi får här se en makthavare som bakom det offentliga hyckleriet i media erkänner att han är intresserad av makt, att han är fixerad vid lojalitet och svek, att han identifierar sig med och projicerar känslor på andra makthavare, samt att han drivs av patriarkal omsorg över sina underlydandes framtida försörjning. Känslor av detta slag har funnits lika länge som makthavarna själva och finns dokumenterade redan hos Herodotos och i Gamla Testamentet. Om vi ska begripa oss på ledarskap och politik måste vi därför också ta med dessa eviga känslor i våra analyser.
3

Kommentarer

Fantastiskt också med tillkomsten av dokumentären, att ha ett sånt förtroende mellan statsman och journalist under så lång tid.

Har jag förstått dig rätt om du menar att man inte ska kritisera tex. en känd statsminister då det, tydligare än innan, framgår att han visar en bufflig karaktär och dessutom fäller onyanserade (för att inte säga korkade) omdömen om medarbetare och motståndare? Man är ju inte bättre själv.

Ja, jag tycker du missförstår mig. Klart man får kritisera Persson. Det jag inte gillar är den moraliserande (hycklande) tonen. Det är f ö rätt höga krav du ställer på en beslutsfattares "dagbok". Kanske man i sin dagbok rätt ofta är onyanserad och korkad? Man kan f ö fråga sig om nyanser och intelligens har så värst mycket med politik att göra, men det är ju en annan diskussion.Patrik