Annons

Sjuk av avund

Författare: 

Publicerad

2005-01-21
Det räcker inte att motionera mer och äta rätt för att må bra. Nu har en forskare vid Karolinska institutet visat att den relativa inkomsten också spelar en viktig roll för hur vi mår. Mer exakt betyder detta att hur vi uppfattar att vi har det i förhållande till de vi har i vår närhet eller på andra sätt jämför oss med påverkar hur vi mår. Om man tycker sig ha det sämre än dem riskerar man alltså sin hälsa. Avundsjuka skulle somliga säga, och höginkomsttagare är enligt studien mer känsliga för detta än låginkomsttagare.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Många faktorer påverkar vår hälsa där säkert avundsjukan kan förmörka tillvaron. Den fysiska hälsan får dock ses som grunden för en god hälsa. En dålig fysisk hälsa minskar möjligheten att uthärda livets olika påfrestningar medan en god hälsa har motsatt effekt. Därför är slutsatsen fel att jämföra den fysiska hälsan med externa problem som svag ekonomi.

Lägg till kommentar