Kina, energipolitik och kretsloppssamhälle

Publicerad

För några år sen hade jag tillfälle att samtala med borgmästaren i vår stadsdel av Kanton (där jag tidvis bor nu) om återvinning och kretslopp, och han blev mycket entusiastisk. Jag vet inte om det har något samband, men nyligen har det kommit upp en ny sorts avfallsbehållare som har separata avdelningar för ”återvinningsbart” och ”övrigt”. Men det tar tid att genomföra den här sortens reformer. När jag kikar in i behållarna ser jag ingen skillnad på innehållet i de två avdelningarna.

Kina är fortfarande mycket beroende av koleldning. Även per person släpper man ut mer koldioxid än vi svenskar. Men det görs nu stora ansträngningar att öka andelen ”kolfri energiproduktion”, bl.a. med satsningar på vindkraft och solenergi-infångning. Och som min dotter miljöstrategen påpekade, att vi svenskar ser ut att ligga relativt bra till, beror till stor del på att vi lever på utsläpp i andra delar av världen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor