Annons

Zinkoxid i solskyddsmedel

Författare: 

Publicerad

2009-02-13
Till min förvåning slogs det den 11 februari larm i Rapport om solskyddsmedel innehållande zinkoxid, som illegalt säljs i Sverige. Jag trodde att det är något som är ofarligt och t.o.m. rekommenderas, eftersom det skyddar mot alla slags solstrålar, och beslöt mig därför att försöka hitta mer information.Invändningarna mot dessa preparat kan indelas i två kategorier: hälsoaspekt och miljöaspekt. När Läkemedelsverket den 11 februari påminde om rådande förbud hänvisade man endast till hälsoaspekten. Beträffande denna står det klart att zinkförgiftning är ovanligt hos människor; zinkbrist är mycket vanligare. En patient i Tyskland dog omedelbart när hon av misstag fick en intravenös injektion med ett zinkpreparat som var avsett för utvärtes bruk. Annars bottnar de flesta fall av zinkförgiftning i att människor har svalt slantar. Det har upprepade gånger visats att s.k. nanopartiklar av zinkoxid som används i solskyddspreparat inte tränger igenom det yttersta hudskiktet (hornhuden). De kan komma in i hårsäckarna, men transporteras ut igen av de växande håren. Dessutom är nanopartiklar av zinkoxid i solskyddspreparat vanligen täckta med ett skikt av annat material. Från "naken" zinkoxid kan små mängder zinkjoner gå i lösning och tränga in i läderhuden, men någon giftverkan av detta har aldrig påvisats. Det finns en liten teoretisk risk att solbestrålning av zinkoxid kan generera reaktive syreformer, och att dessa kan tränga in även om inte zinkoxiden gör det, men risken för detta förefaller att stanna vid det teoretiska.Redan i ett meddelande daterat 2008-05-28 sade Läkemedelsverket att användning av zinkoxid som UV-filter inte är tillåten, och säger att man ska utreda om det används för detta ändamål. Först nu har man blivit färdig med denna "utredning", vilket förefaller egendomligt. Å andra sidan är det ju dåligt av företagen att fortfarande sälja preparaten nästan ett år efter detta meddelande.Miljöaspekten är lite svårare att utvärdera. Tidigare har det varit problem med andra solskyddsmedel som skadar organismer genom hormonverkan (östrogeneffekt), men sådana medel är nu förbjudna i EU. Då och då påträffas zinkförgiftade djur, särskilt fåglar, och en del alger kan också skadas av zinkjoner. Nyligen kom en rapport om en särskilt känslig art, vars tillväxt hämmas redan av några mikrogram zinkoxid per liter. Det gjorde ingen skillnad om zinkoxiden var i form av nanopartiklar eller vanligt pulver.Mer information kan erhållas från Europakommissionen och Jordens vänner, och för den som läser tyska också från Förbundsinstitutet för riskvärdering.

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar