STEM och kvinnor, igen…

Publicerad

För några dagar sedan publicerades en [ny amerikansk rapport](http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/reports/documents/womeninstemagaptoinnovation8311.pdf) om kvinnor och män inom matematiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen, så kallade *STEM*-ämnen (*Science, Technology, Engineeering, Mathematics*). Den visar att bara 26 % av alla som arbetar inom STEM-sektorn i USA är kvinnor och att andelen kvinnor på STEM-utbildningar i snitt ligger på samma nivå. Mot bakgrunden av att hälften i den amerikanska arbetskraften är kvinnor samt att kvinnor även utgör en klar majoritet av alla som tar universitetsexamen i USA, förbryllar denna fortsatta trend av manlig dominans inom STEM.

Än mer anmärkningsvärt, åtminstone för mig som nationalekonom, är att könslönegapet är mindre inom STEM-sektorn jämfört med sektorer. Med andra ord så kan det inte vara lönen som avskräcker kvinnorna från att arbeta inom dessa ämnen. Utan att som Harvards universitets förre rektor [Lawrence Summers spekulera](http://president.harvard.edu/speeches/summers_2005/nber.php) i varför detta är fallet, så visar flera inlägg (se exempelvis [här](http://www.pnas.org/content/early/2011/02/02/1014871108.full.pdf+html), [här](http://www.awis.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=421) och [här](http://www.cordeliafine.com/delusions_of_gender.html)) under senaste tiden att debatten om anledningarna till kvinnors underrepresentation inom STEM kommer att fortsätta länge till.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor