Vad man kan lära sig av historien beror på vem man frågar

Publicerad

Det förundrar mig ständigt att historien kan användas som argument för så totalt olika saker. Det gäller media (de sociala medierna inte minst!) – men faktum är att även ”proffshistoriker” i det privata drar helt olika politiska och moraliska slutsatser av sin forskning. Inom en del vetenskaper är det inte så: de kunskaper man inhämtar som biolog gör en oftast till miljövän, och majoriteten av genusvetarna är feminister. Men historiker däremot kan vara vad som helst.
Jag tror orsaken är att historien är så oerhört omfattande och mångfacetterad. Det går att hitta exempel som talar för och emot praktiskt taget vilket handlingsalternativ som helst. I stort sett är det bara två saker som gäller oavsett tidsperiod och geografiskt område: ”Om maten tar slut blir det problem”, och: ”Ställ inte dasset precis bredvid brunnen”. Allt annat är tolkningar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor