Viktig utredningsrapport!

Publicerad

Även om det är svårt att bedöma utifrån en DN Debatt-artikel så förefaller den statliga styrutredningens rapport vara viktig läsning för alla medborgare med intresse för hur det här landet styrs. Sten Heckschers sammanfattning av utredningen på DN Debattsammanfattning av utredningen på DN Debatt gör i alla fall något så häpnadsväckande som att ifrågasätta den närmast helgonförklarade svenska mål- och resultatstyrningen. Heckscher poängterar det nödvändiga i att våra valda politiker inte får komma undan med att formulera luddiga mål som ”trygghet” och ”rättvisa” som sedan förvaltningen ska ansvara för att genomföra. Och han framhåller det vi egentligen alla vet, nämligen att politik oftast handlar om medel snarare än om mål. En stat är nämligen inget produktionsföretag. Allt elementära saker, men skönt att någon säger det.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor