Annons

Biomassa i kolkraftverk hjälper EU-mål

Eldning av pellets och jordbruksrester kan minska koldioxidutsläppen och öka efterfrågan på svensk biomassa, rapporterar Forskning & Framsteg.

De flesta kolkraftverk i Europa skulle kunna anpassas för att elda 10-20 procent biomassa. Det visar en doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

– I vissa pannor skulle andelen kunna vara högre, men vid höga mängder biomassa försämras verkningsgraden och risken för korrosion ökar drastiskt, säger Julia Hansson, som skrev avhandlingen.

Kol står i dag för 80 procent av Europas strömförsörjning. Med inblandning av biomassa skulle utsläppen av koldioxid minska med 85 miljoner ton per år, eller ungefär en tiondel av EU:s totala målsättning till år 2020.

Hur mycket biomassa som kan blandas in bland kolet bestäms också av hur mycket pellets, flis, jordbruksrester och annan biomassa som rent praktiskt kan levereras till kraftverken.

– Nära hälften av dagens europeiska kolkraftverk ligger intill en kust eller vid större vattenvägar, och därmed kan de importera biomassa, säger Julia Hansson.

Det innebär att även länder med liten mängd kolkraft - som Sverige - kan komma att exportera allt mer biomassa, skriver Forskning & Framsteg.

– Handeln med biobränsle har ökat snabbt på senare år, och det finns stora möjligheter för den att fortsätta växa, kommenterar Julia Hansson.

Publicerad: 
18 augusti, 2009