Annons

Svenska par delar inte lika

Parets pengar går oftast till mannens utgifter.

Tre fjärdedelar av alla svenska par säger sig ha gemensam ekonomi. Ändå delas utgifterna sällan lika.

- Fördelningen av pengar, hushållsarbete och fritid följer fortfarande ett traditionellt mönster bland många par i Sverige, säger Charlott Nyman vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet.Hennes avhandling Mine, yours or ours? bygger på intervjuer med tio par och på enkäter som besvarats av nära 500 män och kvinnor. Svaren visar att trots att de allra flesta har gemensam ekonomi, är det ändå mannen som är mest benägen att spendera de gemensamma medlen.

- I ett fall köpte mannen en motorcykel för de pengar som paret vunnit tillsammans, säger Charlott Nyman.

Hennes studie visar att ojämlikheten till trots, är bråk om pengar inte så vanliga.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar