Annons

Klamydia sprids snabbt bland unga

Förändrade attityder bakom ökat antal fall.

Annons

Publicerad:

2003-07-01

År 2002 fick nära 25 000 svenskar diagnosen klamydia, jämfört med knappt 14 000 år 1997. Ökningen sker främst hos unga. Sjukdomen går att bota med antibiotika, men 70 procent av de drabbade får inte några symtom. En obehandlad klamydiainfektion kan ge skador på äggledarna hos kvinnor och inflammation i bitestiklarna hos män.

- Färre använder kondom i dag när rädslan för hiv som genomsyrade förra årtiondet har minskat, säger Kristina Ramstedt, chef för Avdelningen för levnadsvanor vid Statens folkhälsoinstitut.

- Många tycker inte att klamydia är något att oroa sig för. Men infektionen kan i värsta fall leda till sterilitet hos kvinnor. Och även om inte alla vill ha barn, vill nog de flesta ända ha möjligheten att välja, säger hon.

Ungdomar i dag har fler sexuella kontakter än för några år sedan. År 1997 var andelen 20-24-åriga män som haft sex med fler än tre partner 16 procent.År 2000 var motsvarande siffra 32 procent. Även hos kvinnor i samma ålder skedde en fördubbling under perioden. Här ökade andelen med tre eller fler partner från 8 till 16 procent. Statens folkhälsoinstitut kommer i år att med en enkätundersökning ånyo kartlägga svenskarnas sexvanor. Men även andra beteendemönster påverkar kondomanvändningen.

- Alkoholdrickandet ökar och hur bra man än är på att använda kondom när man är nykter, blir det ofta inte så om man är berusad, säger Kristina Ramstedt.

Under året kommer myndigheten att sammanställa undervisningsmaterial om könssjukdomar, bl a en film som kan användas för information i skolor. I ett kondomprojekt kommer högskolestudenter att deltaga för att nå jämnåriga med information om risker med oskyddat sex.

Klamydia var en av de sjukdomar som diskuterades när Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut nyligen anordnade ett möte med temat Sexuellt överförbara sjukdomar.

Inte 32 sexuella kontakter

Fjärde stycket ska lyda: "Ungdomar i dag har fler sexuella kontakter än för några år sedan. År 1997 var andelen 20-24 åriga män som haft sex med fler än tre partner 16 procent. År 2000 var motsvarande siffra 32 procent." I notisen står felaktigt att antalet partners var 16 respektive 32, vilket några läsare har uppmärksammat. Det står rätt för kvinnorna. Texten på webben har korrigerats. 

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

6

Kommentarer

Stämmer verkligen siffran 32 sexuella kontakter vid 20 års ålder? Det låter ganska mycket...Personligen hade jag inte haft sex med 16 personer 1997, när jag var i den aktuella åldersgruppen, och jag kan inte påminna mig någon jag känner som hade det...Det kanske ska vara 16% respektive 32% som hade haft sex med tre eller fler, på samma sätt som de siffror som anges för kvinnor?

Jerker, en tänkbar förklaring kan vara att männen i undersökningen har haft sex med kvinnor i en annan åldersgrupp. Vad jag vet ligger dock kvinnors debutålder lägre än mäns, vilket borde ge ett omvänt förhållande. Tror jag... En annan förklaring är att de siffror som anges inte är ett genomsnitt på antal sexpartners, utan hur många som har haft tre eller fler. Det är möjligt att kvinnor är överrepresenterade bland "eller fler", medans män ofta ligger på just tre.

Du har rätt Jon. Siffran för män är inte korrekt. Det ska stå så här:Ungdomar i dag har fler sexuella kontakter än för några år sedan. År 1997var andelen 20–24-åriga män som haft sex med fler än tre partner 16 procent.År 2000 var motsvarande siffra 32 procent.

Vad gäller kvinnors och mäns olika antal sexpartners - ett ämne som intresserad många av våra läsare - så kommer ett förtydligande i nästa nummer av F&F!

Det som är intressant är hur kvinnor enligt undersökningar har haft färre sexpartners än männen. Om vi antar att statistiken är perfekt finns endast några möjligheter: a) männen ljuger så mycket de orkar b) männen har satt på någon utomlands c) nåt annat?

Även med den nya förtydligen är det inte helt självklart hur statistiken ska tolkas. Om vi antar att män inte i större utsträckning än kvinnor har sex med äldre partners bör det finnas en mindre grupp kvinnor, men inte en motsvarande grupp män, som har haft sex med många partners. Prostituerade är naturligtvis en möjlighet, men åldersgruppen tycks utesluta detta. Det är ju rätt som Jerker säger: att snittet i normalfallet bör vara lika.