Annons

Välfärdssjukdomar påverkar hjärnan

Fetma, högt blodtryck och höga kolesterolhalter kan orsaka alzheimer ochdepression, visar nya studier.

Annons

Begreppet "kärlrelaterade hjärnsjukdomar" börjar bli mer och mer vedertaget.Det var huvudbudskapet vid en internationell forskarkonferens i Göteborg ihöstas.

Exempelvis löper diabetiker fördubblad risk att drabbas av alzheimer. Ävenandra faktorer, som högt blodtryck och höga kolesterolhalter, ökar riskenför sjukdomen.

- Detta är ett nytt perspektiv. Men vi vet ännu inte om Alzheimers sjukdomorsakas av riskfaktorer som högt blodtryck och höga kolesterolhalter.Bakgrunden kan också vara de kärlsjukdomar som riskfaktorerna ger upphovtill, säger Anders Wallin. Han är professor i klinisk neurovetenskap vidGöteborgs universitet och en av arrangörerna av mötet.

Problemet växer i takt med att befolkningen blir äldre. I dag lider ungefärvar tionde svensk pensionär av någon form av demens, och 60 procent avfallen orsakas av alzheimer. Nya studier kopplar även förhöjda halter avinsulin i blodet, förstadiet till diabetes, till ökad risk att drabbas avdemens (se diagrammet).

Under senare år har forskarna också upptäckt ett samband mellan depressionoch hjärt-kärlsjukdom. Bland svenska kvinnor över 85 år är slaganfalldubbelt så vanligt hos deprimerade personer, visar en studie. Och brittiskaforskare har upptäckt att personer som har fått slaganfall blir deprimeradei högre grad än andra. Resultaten har bekräftats när man obducerat personersom lidit av depression. Läkarna har då funnit att de hjärnförändringar somuppkommer vid kärlsjukdom är vanligare hos deprimerade.

- Kärlsjukdom kan orsaka olika typer av vävnadsskador i hjärnan, som i sintur leder till depression. Dessa skador är förstås mycket mer subtila änslaganfall och halvsidig förlamning, men de kan vara lika genomgripande fördem som drabbas, säger Anders Wallin.

Alzheimers sjukdom och kärlrelaterad depression orsakas alltså direkt ellerindirekt av fetma, högt blodtryck och höga kolesterolhalter.

- Livsstilsfaktorerna är mycket betydelsefullare än vad vi trott tidigare,framhåller Anders Wallin. Motion och balanserad kost motverkar inte barahjärtsjukdomar, utan sannolikt också vissa hjärnsjukdomar.

Vaccin mot hjärtinfarkt

Vaccin mot hjärtinfarkt

Åderförkalkning är i dag västvärldens största dräpare – men orsaken är fortfarande omdebatterad.

2009-04-19

Ginkgo hjälper inte mot alzheimer

Det har länge funnits en förhoppning att extrakt från Ginkgo biloba ska stärka minnet.

2009-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Hej !Jag har några frågor som ja vill ha ett svar på..Kan ni hjälpa..Vad är välfärdssjukdomar ?Vilka drabbas , var o varför ?Hur behandlas/botas sjukdomen ?Vad kan man göra för att undvika den ?

Hej,Välfärdssjukdomar kallas med ett samlingsnamn sådana sjukdomar som (i vissa, men inte alla fall) beror på att man har det för bra: äter för mycket och blir tjock, dricker för mycket alkohol och sitter still för mycket. En sådan livsstil kan exempelvis ge olika sorters hjärt-kärlsjukdomar (högt blodtryck, hjärtinfarkt) och även diabetes.Den som försöker tänka på vad han/hon äter, är måttlig med alkohol och ser till att motionera minskar risken att drabbas.Hälsningar,Lotta