Annons

Allt om fiskar

Fiskar från hela världen kan studeras om man klickar in sig på databasen FishBase.

Annons

Publicerad:

2004-03-01

Här finns information om 28 000 arter, och fler arter tillförs fortlöpande. Basen är uppbyggd kring vetenskapliga data om fiskar, deras levnadsvillkor, släktskap, utseende - ja, man kan till och med lyssna på hur vissa fiskar låter.

FishBase innehåller en komplett kurs i fiskkunskap på engelska och fyller på så sätt ett stort behov. För huvudsyftet med basen är att öka kunskaperna om hur fisket kan göras hållbart, fram för allt i utvecklingsländerna.

FishBase webbplats

2004-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.