Annons

Giftiga kolklot kan avväpnas

Metoden är framför allt ett sätt att minska kolklotens giftighet innan de förpassas ut i miljön efter användning.

Annons

Fotbollsliknande kolmolekyler med 36 och fler kolatomer, så kallade fullerener, skadar celler.

På 48 timmar dog hälften av odlade mänskliga lever- och hudceller när de utsattes för en mycket utspädd fullerenlösning, rapporterar kemister vid Rice University i Houston, USA.

Samma grupp har också upptäckt att kolklot med 60 kolatomer kan göras mindre giftiga om molekylerna modifieras. Om kolatomerna sålunda förses med enkla molekyler, såsom karboxyl- eller hydroxylgrupper, oxideras deras yta. Enkelt uttryckt tycks nakna kolklot klumpa ihop sig i lösning och ge upphov till fria radikaler som attackerar cellmembran. Kolklot som dekorerats med enkla molekyler genomgår däremot inte någon sådan ihopklumpning. De nya rönen presenteras i Nano Letters.

- Ju fler kolatomer som dekoreras, desto mindre skadliga blir molekylerna. När de försågs med tre extra grupper minskade deras giftighet tusen gånger. Och med 24 extra grupper gick deras giftighet inte längre att mäta, säger Kristen Kulinowski, kemist och verkställande direktör vid Center for Biological and Environmental Nanotechnology, Rice University.

Lyubov Belova, forskare vid Institutionen för materialvetenskap vid Kungliga Tekniska högskolan, har också sett studien.

- Efter tidigare resultat när fullerener visat sig vara giftiga var attityden till att använda dem inom bioteknologi och medicin mycket negativ. Därför är det bra att någon undersökt detta och visat på ett sätt att neutralisera molekylerna, utan att förändra deras form, säger hon.

Kolbollar räddar vattenfilter

Nanobollar av kol sätter stopp för bakterier, men kan vara en hälsorisk.

2009-04-17

Guld i oväntad form

Även guldatomer bör kunna slå ihop sig till ihåliga molekyler, visar finländska forskare.

2004-09-01

Jordkrock för 250 miljoner år sedan

Kolbollar vittnar om att en rymdkollision låg bakom massdöden för 250 miljoner år sedan.

2001-06-01

Elektronikens hopp

Nanotuber har häpnadsväckande mekaniska och elektriska egenskaper.

2004-10-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.