Annons

Bli din egen unionsforskare

På en svensk och en norsk webbplats finns information om unionen och dess upplösning.

Annons

På dessa två webbplatser kan man hitta det mesta om den svensk-norska unionen som varade mellan 1814 och 1905. Genom dem går det att ta del av de historiska källorna till unionsupplösningen och på så sätt skapa sig en egen uppfattning om vad som hände.

Norge, Sverige & unionen innehåller bilder och filmer från 1905 samt mängder av fakta. Dessutom finns flera dagstidningar inlagda, så att det går att följa opinionerna och läsa vad exempelvis Dagens Nyheter skrev om upplösningen.

Prosjekt 1905 är en norsk webbplats som handlar om norsk-svenska relationer under de senaste 200 åren. Här finns forskningsrapporter att ladda ner och tips om kommande vetenskapliga konferenser kring unionen. Man kan även läsa riksdagsprotokollen från 1905 och dagböcker av nyckelpersoner.

Webbplatserna är delfinansierade av Riksbankens Jubileumsfond och Riksarkivet i Sverige.

Prosjekt 1905

2005-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.