Annons

Bokanmälan: Viktigt om genteknik

Historieförstörare brukar inte vara uppskattade.

Annons

Publicerad:

2005-07-01

På bara drygt hundra små sidor lyckas författaren presentera och diskutera genteknikens olika aspekter på ett kunnigt och lättillgängligt sätt. Läsaren guidas genom fosterdiagnostik, faderskaps- och anhörigtest, medicinsk genetisk rådgivning och DNA-spår som används inom rättsväsendet. Man får inblick i vilka möjligheter som tekniken öppnar, men även vilka risker och etiska problem som denna speciella information för med sig: det handlar inte längre bara om en enskild individ utan även alla dem som delar genetiskt material med denna person.

I ett avsnitt visar också författaren på mindre seriösa aktörer som säljer gentest på nätet, exempelvis test "som avslöjar kroppens förmåga att hantera gifter". Det blir tydligt att medicinskt charlataneri tagit ytterligare ett steg.

Litteraturhänvisningar

Gentekniken i människors vardag

Jewert, Jenny
Atlantis

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.