Annons

Ideella sektorn växer

Privata, icke-vinstdrivande organisationer med allmännyttiga uppdrag blir allt fler i Sverige.

Annons

Publicerad:

2006-06-01

Privata, icke-vinstdrivande organisationer med allmännyttiga uppdrag blir allt fler i Sverige. Hit hör fackföreningar, folkrörelser och forskningsstiftelser. De omsätter omkring 140 miljarder kronor årligen och sysselsätter drygt 3 procent av den svenska arbetskraften.

Ökningen beror både på att svenska kyrkan nyligen skilts från staten och nu ingår i den ideella sektorn och på att det pågår en generell övergång från intresseorganisationer till serviceorganisationer.

Utvecklingen är inte unik för Sverige:

- Jag känner inte till något land där den ideella sektorn minskar, säger Torbjörn Einarsson, forskningsassistent vid Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm.

- Dessutom verkar intresset för denna sektor växa från politiskt håll - i alla fall nu när det stundar val.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.