Annons

Högutbildade mer positiva till designade barn

Attityden till att använda genteknik för att förbättra ett blivande barn är en klassfråga.

Annons

Vad skulle du välja för att om möjligt höja ditt blivande barns IQ-nivå - att själv leva sundare, äta medicin, få injektioner eller använda genteknik för att påverka barnet? Högutbildade i Storbritannien visade sig hellre än lågutbildade välja det sistnämnda alternativet. Den allmänna attityden är dock att genmodifiering av barn är acceptabelt främst av medicinska skäl. Det visar en serie brittiska enkätundersökningar med totalt 800 deltagare som psykologer vid University of East Anglia har gjort.

De önskvärda egenskaperna varierar beroende på könet hos barnet och föräldern. För en blivande dotter betonar män utseende medan kvinnor föredrar sociala egenskaper som till exempel godhet och ledarskap. Önskan om intellektuell begåvning hos barnet påverkas dock inte av könet hos vare sig barnet eller föräldern.

- Olika reproduktionstekniker har funnits längre i Storbritannien och brukats på ett annat sätt än i Sverige, kommenterar etnologiprofessor Susanne Lundin, Lunds universitet. Lagen tillåter mer där, så acceptansen är också större. Det som tidigare ansågs onaturligt ses nu som naturligt. Men föräldrars attityder beroende på klass, kön och ålder är nog likadana hos oss.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Jag undrar på vilka grunder professorn Susanne Lundin hävdar att attityderna till att ha designade barn skulle vara densamma i Storbritannien som den är i Sverige med tanke på klass och social status? Jag ifrågasätter detta då både dom klass och dom sociala skillnaderna och engelsmännens "upper class" är mycket större och inrotade i den engelska kulturen än vad den är i Sverige! Storbriannien är ett sant klasssamhälle och vi är tack och lov än så länge förskonade från det otyget att genmanipulera våra barn!

Att leva sundare är den enda hållbara lösningen på alla typer av ohälsa och alla slags problem som man överhuvudtaget kan tänkas ha. Allt annat är endast kortsiktiga lösningar med oundvikliga bieffekter. Intelligens är en förmåga som man övar upp, inte något som kan designas och skapas på konstgjort sätt. När man manipulerar det naturliga så får det bara skenbara och tillfälliga effekter, inget som håller på lång sikt. Exempelvis så är det fruktansvärt stor kvalitetsskillnad på dagens odlade spannmål, grönsaker och frukter, jämfört med gårdagens. Visst är det praktiskt, rationellt och ekonomiskt men huvudanledningen till att vi äter är att få i oss näring och näringshalten har sjunkit katastrofalt jämfört med förr i tiden innan stordrift, konstgödsel och bekämpningsmedel. Det är bara brist på andlig mognad som får en människa att tro på att intelligens kan designas och att det finns genvägar förbi de kosmiska naturlagarna.