Annons

Vad är grundskoleelever sämst och bäst i?

Många får högsta betyg i språk och praktiska ämnen, men var tionde elev klarar inte målen i kemi, fysik och biologi.

Annons

Språk som läses av få elever och naturvetenskap är de ämnen som högst andelar av grundskolans avgångselever får underkänt i ("ej uppnått målen"). Mer överraskande är kanske att ett par elever i varje skolklass inte når upp till godkänt i historia, religionskunskap och samhällskunskap.

De högsta betygen utdelas också i några små språk och inte minst i praktiska ämnen. Några ämnen finns på båda listorna och utgör alltså områden där det är särskild stor spridning i betygen: det mycket lilla ämnet teckenspråk, idrott och hälsa, samt historia.

Tabellernas siffror anger procentandelar och inom parentes tusental elever som studerat ämnet. Elever som saknar betyg i samtliga ämnen ingår inte i statistiken. Listorna här intill visar basfakta. Frågan är om de bådar gott eller illa för Sveriges framtid som kunskapsnation.

Procentandel med betyget "Mycket väl godkänt" Grundskoleelevernas tio i topp - (tusental elever)

 1. Modersmål - 43,0 - (6)
 2. Tredje utländska språket - 38,0 - (3)
 3. Idrott och hälsa - 22,5 - (114)
 4. Teckenspråk - 20,7 - (0,3)
 5. Hemkunskap - 19,6 - (114)
 6. SO-ämnen (blockbetyg) - 19,5 - (38)
 7. Andra utländska språket - 19,4 - (70)
 8. Historia - 17,4 - (76)
 9. Bild - 16,7 - (114)
 10. Slöjd - 16,4 - (114)

Procentandel som ej uppnådde målen Grundskoleelevernas bottenlista - (tusental elever)

 1. Svenska som andraspråk - 21,4 - (5)
 2. Teckenspråk - 14,9 - (0,3)
 3. Kemi - 10,6 - (93)
 4. Fysik - 10,0 - (93)
 5. NO-ämnen (blockbetyg) - 8,8 - (21)
 6. Biologi - 8,4 - (93)
 7. Historia - 7,3 - (76)
 8. Religionskunskap - 7,0 - (76)
 9. Idrott och hälsa - 7,0 - (114)
 10. Samhällskunskap - 6,9 - (76)

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.