Annons

Bekämpning gynnar sjögull

Försöken att hålla vattenväxten sjögull i schack kan leda till att den sprider sig ännu mer.

Annons

Sjögull kom till Sverige från sydligare breddgrader i slutet av 1800-talet. Sedan dess har växten spritt sig till ett trettiotal sjöar och vattendrag i den södra delen av landet upp till Bergslagen.

Under högsommaren bildar de näckroslika bladen täta mattor i skyddade vikar. Bladen stänger ute solljuset, vilket påverkar livet under ytan. Dessutom stör grönskan både bad och fiske.

Ett vanligt sätt att bekämpa sjögull är att kapa stjälkarna några decimeter under vattenytan. Men det kan få motsatt effekt.

- Om man inte samlar upp de kapade växtdelarna är risken stor att de flyter i väg och bildar nya bestånd, säger Daniel Larson, biolog vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Hans genetiska analyser visar att plantor som dyker upp på nya platser nästan alltid är genetiskt identiska med äldre bestånd som växer uppströms. Sjögull sprider sig alltså i första hand genom kloning. Spridning med frön är mycket ovanligt, enligt resultat som Daniel Larson presenterade i sin doktorsavhandling tidigare i vår.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.