Annons

Stora städer är mer kreativa

I dag bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Dessa följer i stort samma mönster när de växer, visar amerikanska forskare.

Annons

Publicerad:

2007-07-01

Folkmängden i drygt 500 städer under 150 år har analyserats av forskare vid Los Alamos National Laboratory i USA. De jämförde befolkningstalen med en rad andra faktorer, som information om städernas energiförbrukning, infrastruktur, arbetslöshet och ekonomisk aktivitet. Drygt hälften av de studerade städerna ligger i USA, men i studien ingick även städer i Europa, Kina och en del utvecklingsländer.

Vissa faktorer växer snabbare än folkmängden, medan andra växer långsammare. Bland dem som ökar snabbast finns kreativitet - exempelvis antalet konstnärer och antal patent - men också kriminalitet och antalet nya aids-fall. Studien visar däremot inte om större städer gör människor kreativa, eller om de kreativa människorna helt enkelt flyttar till större städer.

Bland de långsamma faktorerna finns längd på elnätet, antal bensinstationer och ytan på vägnätet, som alla ökar med omkring 80 procent när befolkningen fördubblas.

- Vår forskning kan hjälpa politiker och stadsplanerare att förutsäga hur socioekonomiska krafter ändras när en stad växer eller krymper. Den kan också användas för att upptäcka om en stad har ovanligt hög kriminalitet eller stora transportkostnader, säger Luis Bettenfort som lett studien.

Forskningen publiceras i tidskriften PNAS.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.