Annons

Starköl före födseln = låg lön

De barn som föddes under 1960-talets kortvariga försök med fri starkölsförsäljning har kortare utbildning och lägre inkomst.

Annons

Under 1967-68 såldes starköl i vanliga butiker i Göteborgs och Bohus län samt i Värmlands län. Det ledde till att konsumtionen ökade med 1 100 procent, varför försöket avbröts efter drygt 8 månader.

Nu har forskare jämfört de förstfödda barnen (omkring 3 500) till kvinnor som var yngre än 21 år under försöket med barn som föddes före försöket och barn som föddes samtidigt i andra län. Resultatet visar att de barn som föddes i samband med starkölsförsöket har i genomsnitt 0,3 år kortare utbildning, lägre inkomst och betydligt lägre sysselsättningsgrad.

Peter Nilsson är nationalekonom vid Uppsala universitet och har skrivit rapporten, som ges ut av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

- Investera i nykterhet under graviditeten! Det lönar sig långsiktigt - på alla sätt, säger han.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.