Annons

Oväntad. Mykobakterier har tidigare ansetts oförmögna att bilda sporer, men här är en spor avbildad med elektronmikroskop.

Bild: 
Leif Kirsebom

Sporer bakom vilande tbc?

Annons

För att överleva bistra tider kan vissa bakterier bilda beständiga sporer – mest känd är kanske mjältbrandsbakterien vars sporer spreds per brev i USA för några år sedan. Gruppen mykobakterier, dit bakterien bakom både tbc och lepra hör, har tidigare ansetts sakna förmåga att bilda sporer. Leif Kirsebom, professor i biologi, särskilt mikrobiologi, vid Uppsala universitet, visar nu i en artikel i PNAS att detta inte stämmer.

Hans grupp studerar en mykobakterieart, Mycobacterium marinum, som orsakar tuberkulosliknande sjukdom hos fiskar och grodor. Denna bakterie är ett så kallat modellsystem för den mänskliga sjukdomen.

Ungefär var tredje person i världen bär på tbc-bakterien Mycobacterium tuberkulosis. Kan även denna art bilda sporer skulle det kunna förklara varför sjukdomen kan ligga vilande hos en person och sedan blossa upp åratal efter smittillfället.

Anti-svampmedicin mot tuberkulos

Ämnen som slår ut enzymer kan oskadliggöra tuberkulosbakterier som blivit resistenta mot antibiotika.

2007-07-01

Därför blir människor olika sjuka

Små genetiska skillnader gör att infektionssjukdomar som aids, malaria och vinterkräksjuka slår olika hårt.

2005-04-01

Kriget mot bakterierna

I dag vet vi att bakterier orsakar magsår, och mycket talar för att de ligger bakom sjukdomar som magcancer och kansk

2003-04-01

Allt fler bakterier tål antibiotika

Vårdslös behandling med antibiotika ökar resistensutvecklingen.

2009-01-01

Är vi sjukare nu?

Viktigast är att fattigdomen har minskat.

2005-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.