Annons

”Vi håller på att såga av den gren vi sitter på”

Johan Rockström är chef för Stockholm environment institute (SEI) och Stockholm resilience centre samt professor vid Stockholms universitet.

Bild: 
Marc Femenia / Scanpix

Bokanmälan: ”Vi håller på att såga av den gren vi sitter på”

I en ny bok diskuteras hur svårt det är att kombinera tillväxt och hållbar utveckling.

Annons

Den eviga materiella tillväxten är en myt. Den grundar sig i att vi betraktar jordens tillgångar som oändliga. Det är de inte. I stället lever vi gott på att låna av framtiden, och blundar för de utmaningar som världen står inför.

Det kan vi läsa i boken Den stora förnekelsen (Medströms bokförlag) som miljöforskaren Johan Rockström har skrivit tillsammans med Anders Wijkman, teknologie hedersdoktor och rådgivare vid Tällberg foundation.

Vem förnekar vad?

– Det finns en ovilja hos våra beslutsfattare att diskutera relationen mellan den konventionella ekonomin och den naturbas som vi är helt beroende av men som inte räknas som resurs. Den ekonomiska modellen är uppbyggd så att våra viktigaste utmaningar ligger utanför modellen. Det gäller sådant som förlusten av biologisk mångfald, överutnyttjande av färskt vatten, övergödning, luftföroreningar, ozonlagrets uttunning, den globala uppvärmningen och annat som tyder på att vi håller på att slå i taket, när det gäller planetens förmåga att stå emot det tryck som mänskligheten sätter på planeten. Till dessa negativa miljötrender måste läggas den sociala problematiken med de gigantiska orättvisorna och en växande befolkning på jorden.

Kan inte en förbättrad ekonomi leda till att vi har råd att ta hand om miljöproblemen allt eftersom?

– Detta är en annan förnekelse, en sedan länge vetenskapligt kullkastad myt att rikare samhällen också blir mer hållbara. Det är precis tvärtom. Svenskarnas globala påverkan på miljön är i dag mycket större än den var på det agrara samhällets tid. Det är bara att vi har lyckats skuffa bort problemen till andra delar av världen. God ekonomisk tillväxt sker på bekostnad av miljön; felet ligger i att utarmning av naturkapital inte räknas som en kostnad. Och då lurar vi oss själva.

Varför varnar inte forskare mer för riskerna?

– Det finns två problem här. Det ena är att vetenskapen inte är organiserad så att den tillåter insikter som omfattar många olika forskningsfält. Men forskare tenderar också att underskatta och till och med mörka de risker de känner till. Det tycker jag är oförlåtligt. Forskare måste ha civilkurage och integritet att komma med dåliga nyheter. I stället menar en del forskare att de måste kompromissa för att inte skapa förtvivlan som kan leda till passivitet hos politikerna. Till exempel var många forskare pådrivande i att stödja politiska ledare att anta 2-gradersmålet i klimatförhandlingarna, och jag är övertygad om att Reinfeldt uppriktigt tror på att om uppvärmningen blir 2 grader så är vi på den säkra sidan. Men det är högst osäkert, eftersom det finns oerhört mycket forskning som pekar mot att det på lång sikt till och med kan vara helt förödande.

Vad har du för förslag?

– Vi måste lösa tillväxtens dilemma, inte stoppa huvudet i sanden. Vi måste tänka långsiktigt, inte låta dagens plånbok sätta agendan. Dessutom blir rättvisa nästa stora fråga i en värld där en femtedel av befolkningen lägger beslag på 80 procent av resurserna. Belöningssystemet i ekonomin är avgörande för hur samhället utvecklas. Som det är nu märks det inte någonstans att vi på längre sikt blir allt fattigare genom att vi utnyttjar naturresurserna gratis. Vi måste utveckla en ny ekonomisk modell och snabbt ändra inriktning mot hållbara energiformer. Biosfären är basen för vår ekonomi, och vi har ingen välfärd om vi inte har en hållbar ekonomi.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Mänskligheten slår säkert i taket på något sätt med svåra följder. I demokratierna kommer vi rösta bort partier som vill genomföra obekväma åtgärder, västerns livsstil är inte förhandlingbar och önskas av allt fler. Vi tror tekniken kan lösa alla problem och brister. Återstår tyvärr en "upplyst despoti" à la Kinas styrelseskick? Överbefolkningen har man ju angripit med ettbarnspolitiken med viss framgång. Om alla folktäta områden gjorde likadant, skulle en del andra hot bli mer hanterliga. Men Kina unga lär förvandla regimen alltmer till en papperstiger.

Vi kan rädda hela vår jord

Vi har idag tekniken och kunskapen för att alla människor på jorden skall ha sina grundläggande behov tillgodosedda. Tidigare i historien har vi inte haft det, men nu har vi verkligen möjligheten till en positiv förändring. Vad skall vi svara våra barn och barnbarn i framtiden när de frågar oss om vi visste om jordens enorma problem redan i början på 2000-talet, men inte gjorde något åt det?
Vi som är medlemmar i Zeitgeiströrelsen har insett att det finns lösningar som kan bevara jordens resurser och ge alla på planeten de grundläggande behov vi behöver, som vatten, mat och boende. Inte genom att gå tillbaka till bondesamhället, utan genom att utveckla den teknologi som redan finns.
En av de största och mest grundläggande förändringarna som Zeitgeiströrelsen föreslår är att ersätta det monetära systemet med en såkallad RBE, en ResursBaserad Ekonomi. Genom att arbeta efter vetenskapliga metoder och se över vilka resurser vår planet har, producera efter resurserna och transportera endast det som är bristvara på vissa delar på jorden, kan vi uppnå en bättre, tryggare och jämlikare värld.
Just nu är information, utbildning och att uppmuntra människor till att tänka i nya banor det viktigaste som vi sysslar med inom Zeitgeiströrelsen.
Zeitgeist betyder tidsanda, och en ny tidsanda är precis vad vår planet behöver!

Zeitgeistaren i Helsingborg