Annons

Bilbrand i natten

Bilbränder har en nästan rituell funktion vid upplopp, enligt forskarna.

Bild: 
istockphoto

Segregation ger fler bilbränder

I en ny studie jämförs statistik över antalet bilbränder i Sverige med sociala och demografiska faktorer i extra drabbade områden.

Annons

Publicerad:

2013-05-23

Bilbränderna i Sverige har ökat, och de är främst koncentrerade till storstadsområdena. Bilbränder är en tydlig indikator på upplopp – de har enligt forskarna en nästan rituell och mycket offentlig funktion när det råder social oro. Dessutom är mörkertalet nästan obefintligt. Därför har forskare analyserat statistik över bilbränder från Brottsförebyggande rådet, och undersökt kopplingen till andra faktorer.

Segregation ger fler bilbränder

Antal bilbränder per 100 000 invånare i olika delar av Sverige.

Bild: 
Johan Jarnestad

Mellan åren 2002 och 2009 ökade antalet bilbränder per 100000 invånare och år från 50 till nästan 80 i Sverige. Men vissa förorter till Stockholm, Göteborg och Malmö hade långt över 200 bilbränder per 100 000 invånare och år. Det handlar främst om kommuner och stadsdelar med många utlandsfödda som har liten kontakt med majoritetsbefolkningen, enligt Bo Malmberg, som är professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.

– Vi har gjort ett isoleringsindex, som mäter koncentration av utlandsfödda till delar av en kommun eller stadsdel. Ju mer åtskilda de utlandsfödda bor, desto större är risken för bilbränder inom kommunen, säger han.

En annan viktig faktor är om en stor andel av kommunens invånare är 15–24 år gamla.

– Det är väl känt att andelen unga kan förklara kriminalitet – men även bilbränder, säger Bo Malmberg.

En stor andel socialbidragstagare är också en förklaringsfaktor, men däremot inte en stor andel arbetslösa.

– Det verkar alltså som om segregationen i sig är en viktig förklaring, säger Bo Malmberg.

Han ser flera tänkbara förklaringar till mekanismerna i dessa utsatta förorter. Det kan handla om minskad social kontroll bland svagare grupper, att färre är benägna att ingripa eller ringa polisen när någon gör fel. Dessutom kan segregeringen öka stereotypiseringen – det vill säga att polisen redan från början agerar som om området är ett problemområde, vilket kan öka problemen.

Men det finns goda exempel på hur den här typen av problem kan lösas.

– I Uppsala har antalet bilbränder minskat sedan man införde närpoliser som hade daglig kontakt med invånarna i utsatta förorter, säger Bo Malmberg.

Studien är publicerad i Urban Geography.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

6

Kommentarer

Fler bränder i 'Segregerade områden'
'Raketforskning' !
Bra jobbat grabbar !

Stenkastning mot uniformerade män är ett sätt för unga män att visa sig vuxna och modiga, ett sätt att visa sig manlig som vågar utmana överheten. Fråga själva någon från mellanöstern!

Jag upplever artikeln närmast rasistisk eftersom 1) studien inte först utesluter att det är förhållandet många fattiga / antal bilbränder som faktiskt visas. Många utlandsfödda finns är ju bland de fattigaste i Sverige och det kanske är detta samband som visas och inte alls ett beroende till var man är född, 2) att klumpa ihop alla utlandsfödda som en grupp i texten, vilket givetvis inte är rimligt eftersom de flesta utlandsfödda kommer från våra nordiska grannländer och dessa är nog inte är med i denna studie (detta antagande baseras på att Tornedalen är väldigt orött), 3) ordet "isoleringsindex" visar ju på en inställning till hur man beter sig och inte att indexet visar på antalet utlandsfödda i ett område och 4) att man inte överhuvudtaget nämner att det är en politik som ökar skillnaden mellan klasser som ger denna effekt, utan vill påskina att det är människornas svaghet i områdena.

Efter att ha läst Johanna Langhorst bok "Förortshat", som var en ögonöppnare, så hoppas jag det blir fler som aktivt motverker den sorts rasism som presenteras i artikeln och troligen i den underliggande studien.

Men hopp om bättre kritisk granskning av de studier ni refererar!

Vänligen,
Ninni Borén

Ninni - Vad har du för underlag för dessa uttalande? Vad vet du om de demografiska förhållandena i dessa områden som studerats? Var har du hämtat din statistik och hur väl underbyggd är den? Du sitter mest och hasplar ur dig en massa PK-floskler utan att hänvisa till en enda källa. Att använda en roman som källa är ju inte speciellt seriöst.
Hur väl tål dina argument en "kritisk" granskning tror du? Jag gissar - inte alls.

Mediebilden ljuger – bränderna blir färre ... källa : Aftonbladet 2016-08-22
http://www.aftonbladet.se/kultur/article23385987.ab

Ja bränderna i Malmö har minskar sedan toppåret 2009 - men ökat på lång sikt. För landet i stort så har de ökat. Se här en bra genomgång av tillgängliga data:
https://ekonomistas.se/2016/08/24/segregation-och-bilbrander/