Annons

Det utdöda barrträdet Manifera talaris hade frön med olika typer av vingar. Den envingade varianten längst till vänster ger bäst fröspridning och blev dominerande hos barrträden. Den finns hos exempelvis tall och gran.

Bild: 
Cindy Looy

Envingade frön faller långt från trädet

Barrträden har vindspridda frön utrustade med vingar. Nya rön visar att de allra första barrträden experimenterade med olika sorters frövingar tills de fann den optimala designen – och den finns på dagens barrträd som gran och tall.

Annons

Publicerad:

2015-03-26

Fossil efter det utdöda barrträdet Manifera talaris visar att bevingade frön har existerat i 270 miljoner år. Dagens barrträd har frön med en vinge. Men M. talaris hade frön med alla möjliga sorters vingar: symmetriska vingar, olikformade vingar – men även envingade frön.

Ett amerikanskt forskarteam tillverkade pappersmodeller av de olika frövarianterna hos M. talaris. Modellerna släpptes från tre meters höjd. Envingade frömodeller roterade kraftigt under fallet och det medförde att fallhastigheten blev avsevärt lägre än för de övriga varianterna.

Frön som faller långsamt har större chans att bli spridda med vinden än frön som faller snabbt. Eftersom den envingade designen ger den bästa spridningsförmågan så har den kommit att dominera hos barrträden och alla andra varianter har försvunnit, menar forskarna som publicerade resultaten i Paleobiology.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.