Annons

Bild: 
Istock

Klimatförändring extra kraftig i sjöar

Annons

Publicerad:

2016-01-28

Temperaturen i jordens sjöar ökar snabbare än i atmosfären och i världshaven. Förändringen är störst på norra halvklotet, där genomsnittstemperaturen stiger med 0,72 grader vart tionde år. Enligt forskarna påverkar den höga temperaturen dels tillgången på sötvatten men också ekosystemen. Bland annat kan giftalgsblomning och metanutsläpp öka i omfattning.

Källa: Nasa

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

komplement till artikeln "Klimatförändring extra kraftig i nordliga sjöar" kan jag berätta att den amerikanske limnologen John Hobbie och jag fick resepengar av NSF (National Science Foundation) år 2000 för att återbesöka de sjöar och vattendrag i nordligaste Alaska som vi studerade våren och sommaren 1969. Vi fann att de stora sjöarna Lake Peters och Lake Schrader inte påverkats år 2000, men många mindre sjöar och vattendrag hade mera grönalger och andra eutrofindikatorer år 2000 än de haft 30 år tidigare.

Staffan Holmgren pensionerad Uppsala Limolog