Annons

Schizofreni och liknande sjukdomar drabbar ofta hårt prövade människor.

Bild: 
iStock

Flyktingar drabbas oftare av psykoser

 

Annons

Publicerad:

2016-03-15

Studier från flera länder visar att invandrare oftare drabbas av en psykos än infödda. Nu har svenska forskare gjort en omfattande registerstudie och kommit fram till att risken är ännu större för flyktingar än för invandrare utan flyktingstatus.

– Någonting i flyktingars utsatthet ser ut att vara en riskfaktor i sig, säger Anna-Clara Hollander, psykolog och forskare på Karolinska institutet.

I studien ingår schizofreni och flera andra psykossjukdomar. Invandrare löper nästan tre gånger högre risk att drabbas än svenskfödda. Och flyktingarnas risk är drygt 66 procent högre än invandrarnas – trots att de kommer från samma regioner.

Anna-Clara Hollander och hennes medarbetare anser att resultaten är viktiga både för att förstå vad psykoser beror på, och som underlag för planering inom sjukvården.

Forskarna har publicerat sina resultat i British Medical Journal.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.