Annons

Staten som skydd mot övergrepp

Annons

Publicerad:

2016-08-30

Timothy Snyder är professor i historia vid Yale university, och hans förra bok Bloodlands (på svenska: Den blodiga jorden) handlade om de 14 miljoner människor som mördades i området mellan Östersjön och Svarta havet av Stalin och Hitler under tolv år på 1930- och 40-talen.

Nu har han i boken Black earth fördjupat sig i förintelsen – och hans huvudpoäng är att nazisterna dödade genom att slå sönder statsapparaterna i de territorier de erövrade i Östeuropa. När rättsstat och byråkrati slås sönder, vilket nazisterna målmedvetet gjorde i till exempel Polen och Baltikum, så uppstod förutsättningarna för de till en början improviserade massmord som efter hand övergick till förintelsen av framför allt judar. Snyder inskärper också hur viktig Hitlers syn på Sovjetunionen som ett judiskt imperium var som ideologisk grund för förintelsen. Hela kriget i öst var ett förintelsekrig, och de erövrade områdena försattes i ett tillstånd av statslös anarki. Så gott som alla Estlands judar mördades, medan de flesta av Danmarks judar överlevde. I Estland hade statsapparaten slagits sönder av i tur och ordning sovjetisk och nazistisk ockupation, medan Danmarks stat lämnades oförstörd under ockupationen.

Snyders tes kan uppfattas som provocerande, och hans böcker har väckt debatt – men det gör inte Black earth mindre läsvärd.

Den publiceras på svenska i höst, med titeln Den svarta jorden.

Litteraturhänvisningar

Black earth

Timothy Snyder
Vintage

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.