Annons

8 frågor till Henric Bagerius, docent i historia vid Örebro universitet.

Bild: 
Sara MacKey

Sodomi som politiskt vapen

Under senmedeltiden avsattes flera kungar efter anklagelser om sodomi. Historikern Henric Bagerius har analyserat hur och varför sexualitet kunde bli politiskt sprängstoff.

Annons

Publicerad:

2017-09-25

1 | Vad var sodomi på senmedeltiden?

– Generellt syftade man på sexuella normbrott av många slag – det kunde handla om samlagsställningar med kvinnan ovanpå till exempel. Men efter hand så syftade det främst på anala samlag mellan män. Detta ansågs strida mot naturens ordning.

2 | Hur kommer det sig att du började studera hur kungar anklagades för sodomi?

– Relationen politik, makt och sexualitet har alltid intresserat mig. Och jag har velat ge forskning om monarkin – som kanske har varit lite mossig – ett nytt perspektiv genom att undersöka synen på sexualitet. Efter lite inläsning så visade det sig att flera europeiska kungar anklagades för sodomi under senmedeltiden. Här fanns ett mönster att börja nysta i.

3 | ”Sodomi som politiskt vapen” är bokens undertitel – vad syftar du på?

– Den handlar om hur man systematiskt använde anklagelser om sexuella normbrott som retoriskt vapen. Det handlar om ryktesspridning och anklagelser i krönikor. Sodomiten växte under medeltiden fram som en avvikare som man måste hantera. Det var någon som skapade oordning och vände uppochned på världen. Om en kung framställdes som en sodomit så kunde både hans person och hans politik ifrågasättas.

4 | Varför var sodomianklagelser så graverande?

– Det var effektivt eftersom det fångade så mycket. Man överträdde sina könsnormer, men det kopplades även till feghet, lättsinne och slösaktighet. Det fångade upp många icke-önskvärda egenskaper.

5 | Du skriver om Edvard II i England, Magnus Eriksson i Sverige, Rikard II i England och Henrik IV i Kastilien, som alla anklagades för sodomi. Fanns det mer som förenade dem?

– Deras styren präglades av kampen mellan kungamakt och aristokrati, där även kyrkan var inblandad. Alla fyra ansågs svaga, och de höll sig med manliga gunstlingar – i flera fall av låg börd. De hade även problematiska äktenskap, vilket kopplades till deras politiska svaghet. Tre av dem avsattes, och Henrik IV så gott som avsattes.

6 | Vet man om det ligger något bakom dessa rykten?

– Det är svårt att klarlägga. Vi vet ju att flera av dem hade unga manliga gunstlingar. Men det är svårt att tolka de samtida krönikorna i dessa fall. Det är lätt att läsa in för mycket med moderna ögon, så svaret är att vi inte vet. Men ryktena och beskyllningarna existerade dock. I dag uppfattar ju många Edvard II som homosexuell – det visar väl på de historiska ordens makt.

7 | Var dessa anklagelser specifika för senmedeltiden?

– Det verkar i alla fall ha varit extra vanligt då. Det handlar om en tid då monarkins makt ökade genom växande byråkrati. I detta läg e ansågs gunstlingar hotfulla. Och sodomianklagelser användes även mycket framgångsrikt mot Tempelherrarna i början av 1300-talet. Det blev ett grepp som fungerade – och som verkar fungera även i vår tid.

8 | Vilken är den största lärdomen av ditt forskningsprojekt?

– Att det är spännande att ställa nya frågor till ett tidigare rätt genomtröskat källmaterial. 

Litteraturhänvisningar

Olydnadens söner. Sodomi som politiskt vapen i det senmedeltida Europa

Henric Bagerius
Natur & Kultur

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.