Annons

Bild: 
Björn Andersson

Maktens stora öron

Annons

Publicerad:

2020-10-24

Smittspårningsappar som spårar varje rörelse hos en hel befolkning är ett sätt att bekämpa covid-19. Men tro inte att stater kommer att sluta använda den förmågan när pandemin är över. Övervakning som byggs upp under en kris tenderar att bli det nya normala.

Det menar visselblåsaren Edward Snowden, som varnar för att covid-19 kommer att leda till att massövervakningen når en ny nivå i världen.

Det är i så fall inget nytt. I boken Övervakningens historia berättar historikern Andreas Marklund om hur krig och kriser alltid inneburit att stater trappat upp sin övervakningsverksamhet.

Under tidigare epoker var det brev som systematiskt försiktigt öppnades, lästes och återförseglades med förfalskade sigill.

Med telegrafen öppnades nya möjligheter för snabb kommunikation, vilket också ledde till de första stegen mot massövervakning under första världskriget.

I dag är personuppgifter guld värda på en marknad där försvarare av privatlivets helgd får allt svårare att göra sina röster hörda. För alla som undrar hur vi hamnade här rekommenderar jag Övervakningens historia.

Litteraturhänvisningar

Övervakningens historia. Från svarta kabinett till digital massövervakning.

Historiska media
Andreas Marklund

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.