Annons

Bild: 
Jessica Segerberg

Avstå barn – för klimatets skull?

Annons

Att dra ner på flygandet och rösta på ett parti man tycker för en vettig klimatpolitik kan många tänka sig. Men att avstå från att skaffa barn i klimatets namn är svårare. I den här antologins avslutande essä borrar filosofen Timothy Campbell ner sig i argumenten kring den mest existentiella av klimatfrågor – och kommer fram till att svaret på frågan om att ”ha eller inte ha barn” inte är så enkelt.

Att det inte finns några enkla svar är det bestående intrycket efter att ha läst de nio texterna i Klimat och moral. Bland författarna finns någon statsvetare och någon konstvetare, annars dominerar filosoferna. Att ta ett filosofiskt perspektiv på klimatfrågan är välgörande. Det vässar tanken att fundera över med vilka argument vi förhåller oss till klimatet.

Boken har sin utgångspunkt i Institutet för framtidsstudiers satsning på ”klimatetik och framtida generationer” och tidsperpektivet är centralt: Vilken skuld har för de utsläpp vi redan orsakat och hur ska vi se på de konsekvenser som vårt agerande i dag får långt fram i tiden? Inte heller här finns självklara svar.

Även demokratins roll i klimatomställningen får en genomlysning, där Folke Tersman varnar för auktoritära och våldsamma strategier till förmån för en fördjupning av demokratin på ett globalt plan.

Litteraturhänvisningar

Klimat och moral: Nio tankar om hettan

Magnus Linton (red.)
Natur & Kultur

”Ett erkännande att vi ligger efter i tidtabellen”

Efter intensiva slutförhandlingar på COP26 enades länderna att dra ned på kolkraft och fossila subventioner.

2021-11-16

Formuleringar om fossila bränslen överraskar på klimatmötet

Inför slutförhandlingarna på klimattoppmötet COP 26 i Glasgow ges en känga till ländernas klimatplaner.

2021-11-11

”Personlig koldioxidbudget kan hjälpa Sverige nå klimatmål”

I Glasgow diskuterar världens ledare just nu åtgärder för att begränsa klimatförändringarna.

2021-11-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.