Annons

ekologi

Många växter är helt beroende av pollinerande insekter för att kunna fortplanta sig. Insekternas belöning för sitt arbete är oftast nektar, en sockerhaltig vätska i blommorna. Men det finns även växter som spetsar sin nektar med nikotin, koffein och andra ämnen som vanligtvis ingår i växternas kemiska försvar mot skadeinsekter och mikroorganismer. Det kan verka underligt – växterna vill ju inte skada sina pollinatörer. Så varför spetsa nektarn på det viset? Det har många forskare grubblat över. Växterna gynnas av att pollinatörerna befruktar så många blommor som möjligt. Det gäller därför att...
Stora delar av Östersjön lider i dag av en övergödning, som ger grumligare vatten och bottnar där växtligheten domineras av fintrådiga alger. Samtidigt finns det fortfarande kustområden där vattnet är klarare och botten täcks av blåstång, ålnate eller annan större bottenvegetation. Nu visar ett nytt forskningsprojekt att just bottenvegetationen har en viktig betydelse för vattenkvaliteten i grunda kustområden. Forskningen visar även att ett starkt rovfiskbestånd ger förutsättningar för utbredd bottenvegetation. Biträdande lektor Johan Eklöf har lett forskningsprojektet Plantfish, som...
Fåglar som lever av andra djur gör sig av med osmältbara delar som ben, fjädrar och insektsvingar via gapet i form av tätt packade klumpar – så kallade spybollar. Ett internationellt forskarteam har undersökt innehållet i spybollar från skarvar, som har samlats in i Sverige, Danmark och Nederländerna. Skarvar äter framför allt fisk, så spybollarna bestod främst av fiskrester. Men en tredjedel av de undersökta spybollarna innehöll också frön från växter, som ursprungligen låg i magen på de fiskar som skarvarna hade ätit. Forskarna fann frön från ett tjugotal växtarter, både land- och...
Hösten 2012 var maringeologen Martin Jakobsson ute med sin båt Skidbladner i Stockholms skärgård, strax utanför Askö, för att skapa detaljerade 3D-bilder av havsbotten. Syftet var att undersöka geologiska spår från istiden. Men ganska snart var det något annat som fångade hans intresse på skärmen. – Vi såg märkliga formationer framträda på botten. Det var som meterstora trappsteg med helt vertikala kanter som sträckte ut sig längs den sluttande botten, säger Martin Jakobsson, professor i geologi vid Stockholms universitet. Upptäckten gjorde honom nyfiken, eftersom han i samband med ett...
Alla ryggradsdjur behöver sova ibland och det finns studier som visar att även småkryp och maskar måste sova. Gemensamt för dem är att de har en hjärna som kan behöva vila. För även om det inte är helt klarlagt varför sömnen finns, menar många sömnforskare att det beror just på att hjärnan måste få en chans att vila med jämna mellanrum. Det finns till exempel forskning som visar att hjärnan kör ett slags tvättprogram under sömnen, som rensar bort skadliga restprodukter (se F&F 10/2016 ). Men nu har ett amerikanskt forskarteam visat att även maneter sover. Det motsäger teorin om att det...
Efter att ha varit borta sedan 1950-talet har stim av blåfenad tonfisk siktats i Kattegatt, Skagerrak och Öresund de senaste två höstarna. – Tonfiskarna kommer sannolikt hit efter leken, för att äta sig feta på makrill och sill, säger Andreas Sundelöf, forskare vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, som tillhör Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Andreas Sundelöf deltar i ett forskningsprojekt som ska kartlägga tonfiskens vandringar. Världsnaturfonden, Danmarks tekniska universitet, SLU samt sportfiskare ingår i projektet. Den blåfenade tonfisken har två lekområden: ett i Medelhavet och ett i...