Annons

ekologi

Du minns säkert den så kallade näringspyramiden från biologin i skolan, den med rovdjur i toppen, växtätare i mitten och växter i botten. Näringspyramiden illustrerar att den totala vikten, biomassan, på de olika trofinivåerna i näringskedjorna minskar uppåt. Det finns alltså avsevärt färre rovdjur än växtätare vilket är en av förklaringarna till att rovdjur anses löpa störst risk att bli utrotade av människan. Men nya analyser baserade på data från Internationella naturvårdsunionen IUCN, visar att det snarare är växtätarna som har störst utdöenderisk. Näringspyramid Bild: Wikimedia...
Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har deltagit i en storskalig studie som handlar om aktivitetsmönstren hos växtätare och rovdjur i Afrika. Studien är baserad på bildmaterial från viltkameror utplacerade i 32 skyddade områden i Sydafrika. Den innefattar 29 arter av växtätare, från harar till elefanter – samt stora rovdjur som lejon, hyenor och leoparder. Analyser av bildmaterialet visar att de små växtätarna (<40 kg) och de allra största växtätarna (>700 kg) är som mest aktiva under dygnets svalare timmar – och så är även de stora rovdjuren. För dessa växtätare är värmen...
Enligt ett internationellt forskarteam med deltagare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har den ikoniska jättepandan fallit offer för reservatparadoxen. Enligt denna paradox kan hotade arter missgynnas av att man inrättar reservat för att skydda dem. Det beror på att reservaten inte kan tillgodose den hotade artens behov eftersom miljön har för låg kvalitet. Det kan i sin tur vara en följd av att reservaten placeras i områden med lågt ekonomiskt värde. Trots decennier av omfattande bevarandeinsatser så finns det bara 2 000 jättepandor kvar. Merparten av dem lever i bambuskogar på hög...
Anders Brodin är professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. Han har skrivit flera artiklar för F&F. De handlar om smarta småfåglar och nu har han skrivit en hel bok om talgoxen, en av våra vanligaste småfåglar, som enligt Anders Brodin är riktigt smart. Under 1920-talet klurade talgoxar ut att man kan komma åt den feta mjölken i toppen av mjölkflaskor genom att picka hål på pappkapsylen. Beteendet har observerats i England och Sverige. Våra talgoxar har också lärt sig att knacka på fönster med näbben om maten är slut i fågelbordet. Och de knackar bara på när någon är hemma – de...
Ett internationellt forskarteam har sammanställt alla tillgängliga data om livslängd i förhållande till kön hos däggdjur. Studien innefattar drygt 100 arter – allt från små fladdermöss till späckhuggare och elefanter. Att kvinnor lever längre än män är känt sedan länge. Men den nya studien , som har publicerats i PNAS , indikerar att det är ett generellt mönster hos däggdjur. Honornas livslängd hos de undersökta arterna är i genomsnitt 17,8 procent längre än hannarnas. Hos människor är skillnaden mindre, 7,8 procent och den varierar ganska mycket mellan olika regioner. Hannarnas storlek kan...
Målsättningen med det så kallade Parisavtalet är att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader jämfört med förindustriella nivåer. Dessutom ska länderna som står bakom avtalet sträva efter att begränsa temperaturökningarna till 1,5 grader, under detta århundrande. Enligt FN: klimatpanels beräkningar (Rapport SR15) måste utsläppen av växthusgaser minska med 45 procent under perioden 2010–2030 om det ska vara möjligt att klara 1,5-gradersmålet. Vi är halvvägs genom den perioden nu. I en kommentar publicerad i Nature summerar ett internationellt forskarteam utvecklingen så här långt...