Annons

ekologi

När björnarna nu lämnar sitt ide får allt fler björnungar följa med sin mamma under ytterligare ett år. En norsk-kanadensisk forskargrupp har visat att andelen björnhonor som går 2,5 år med ungarna – i stället för 1,5 år – har ökat från 0 till nästan 40 procent i Sverige under de senaste 20 åren. Förklaringen är enligt forskarna att jägare inte får skjuta honor som har ungar, vilket har skapat ett evolutionärt tryck som gynnar längre omvårdnad. Priset är att björnhonan måste vänta längre innan hon kan få nästa unge. Källa: Nature Communications
En dryg tiondel av världens grodarter är drabbade av parasitsvampen Batrachochytrium dendrobatidis , som är livshotande för groddjur. Redan anses den ha utraderat omkring 100 grodarter. I en ny studie har forskare från hela världen samarbetat för att kartlägga parasitsvampens ursprung. Genom att analysera dna från olika länder kunde de se hur arvsmassan har förändrats över tiden, och därmed kartlägga hur parasiten har spridits. Analysen visar att den kommer från Koreahalvön och började breda ut sig globalt i början av 1900-talet. Spridningen är tydligt kopplad till den första internationella...
− Den som oroar sig för att bin, fjärilar och andra pollinerande insekter minskar i antal behöver inte titta längre än till sin egen bakgård, säger ekologen Susannah Lerman vid universitetet Massachusetts Amherst. Hon har studerat villaägare som fick välja mellan att klippa en gång i veckan, en gång varannan vecka eller en gång var tredje vecka – och som fick hålla sig till respektive gräsklippningsschema under hela studien. Resultatet blev att de ”lata gräsklipparna”, som klippte varannan vecka, fick en tredjedel fler bi-besök på sina tomter än de som klippte varje vecka. Något förvånande...
Träden i en molnregnskog är insvepta i en ständig dimma, som ger fukt åt de tjocka lager av mossor, lavar och orkidéer som lever på träden. Sedan flera år har dock forskare över hela världen konstaterat att molnregnskogarna blir torrare. Det har att göra med ett varmare klimat, som gör att luften hinner stiga högre upp i bergen innan den kyls av och bildar moln. Dessutom förvärras molnbristen av att lägre liggande skogar avverkas, så att ingen fukt stiger upp från dessa områden. I takt med att luften blir torrare minskar många av molnregnskogarnas unika växter och djur i antal. Men beror...
En fjärilsvinge är uppbyggd av tusentals kitinfjäll. Nyligen upptäckte forskare av en slump att dessa små fjäll bevaras i myrarnas torv precis som pollen. Eftersom varje fjäll går att artbestämma är det nu möjligt att läsa fjärilarnas historia i borrprov från myrar. Forskare vid SLU i Umeå och Université du Québec i Kanada har använt fjärilsfjällen för att uppskatta förekomsten av insekter 10 000 år bakåt i tiden. Källa: Frontiers in ecology and evolution
Att förlusten av biologisk mångfald kan leda till att viktiga ekosystemtjänster – som näringsomsättning och produktion av biomassa – försämras är något de flesta ekologer är överens om. Men att undersöka detta i detalj är en utmaning eftersom det kräver storskaliga och långvariga experiment i fält. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har dock antagit utmaningen. Under snart två decennier har forskarna manipulerat växtrikedomen i provytor på 30 öar som finns i två norrländska sjöar. – Det är det äldsta fältförsöket av sitt slag, och ju äldre försöket blir, ju mer värdefullt blir det,...