Annons

ekologi

Almar över hela Europa hotas av en svamp-infektion som ger upphov till almsjuka. Det är en dödlig sjukdom som sprids från träd till träd av en barkborrande skalbagge. Och askträd drabbas numera av en svampinfektion som kallas askkottsjuka och som sprids med vinden. Almarna är viktiga värdar för omkring 250 arter, varav många är mossor och lavar. Ungefär 60 av dessa arter är helt beroende av almar – de är specialister. Ytterligare 420 arter är måttligt beroende av almar. Ungefär 200 arter har ask som sin värdväxt och ytterligare 360 arter är delvis beroende av denna trädart. Omkring hälften av...
Ett internationellt forskarteam har undersökt hur influensa sprids mellan däggdjur som lever på savannen i Namibia. De har samlat in blodprov från 14 däggdjursarter, bland annat lejon, geparder, sjakaler, elefanter, springbockar och gnuer. Blodproverna har analyserats på jakt efter antikroppar mot influensavirus typ A, som orsakar de flesta epidemier hos människor. Forskarnas analyser indikerar att influensa är ovanligt hos de stora växtätarna. Ingen av de undersökta elefanterna bar på antikroppar mot influensa – och inga springbockar heller. En av tio undersökta noshörningar hade svaga...
Klicka för att ladda ner grafiken som pdf. Bild: Johan Jarnestad
En internationell forskargrupp har upptäckt många nya exempel på att spindlar och andra leddjur i Amazonas jagar ryggradsdjur. Bland annat såg de hur en fågelspindel av släktet Pamphobeteus – som kan bli stora som tallrikar – dödade och bar i väg en pungråtta (ett mindre däggdjur). Forskarna har även dokumenterat spindlar som dödar och äter grodor, ödlor och mindre ormar, samt tusenfotingar av släktet Scolopendridae som attackerar och äter ormar. En annan oväntad observation var en vattenlevande skalbagge – en jätteskinnbagge – som kalasade på en groda. Forskarna bakom studien menar att de...
Träd behöver kväve för att växa – men kväve är nästan alltid en bristvara i skogen. Dagens gödseltekniker bygger på den vedertagna uppfattningen att växterna främst tar till sig kväve i oorganisk form, från jonerna ammonium och nitrat som finns i jorden. Men forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, under ledning av professor Torgny Näsholm, har visat att växterna också kan tillgodogöra sig kväve från organiskt material, närmare bestämt från aminosyror – de molekyler som bygger upp proteiner. Upptäckten banar väg för betydligt mer effektiv gödsling och minskad risk för läckage och...
Magellanpingvinen är en sydamerikansk art som har en av sina största häckningskolonier på Punta Tombo, en halvö på Argentinas atlantkust. På senare tid har ensamma pingvinhannar blivit en allt vanligare syn under häckningen – det går numera tre hannar på varje hona. Det framgår av en ny studie utförd av forskare vid Washington university i USA. När det inte är parningssäsong, från april till augusti, lämnar pingvinerna Punta Tombo och jagar efter stim med småfisk som rör sig norrut. Pingvinerna simmar flera hundra mil och det är under den här perioden som flest pingviner dör, framför allt...