Annons

ekologi

Trots att jordens torvmossar endast täcker 3 procent av landytan innehåller de 16 procent av allt kol som finns i ekosystemen på land. De är alltså viktiga kolsänkor som bromsar växthuseffekten. Samtidigt riskerar enorma mängder kol att hamna i atmosfären om torvmossarna försvinner. Den goda nyheten är att torvmossar är oväntat bra på att möta klimatförändringar, enligt en ny studie med svenska deltagare. Forskarna har undersökt lokala miljö- och klimatanpassningar i 56 nordeuropeiska torvmossar. De såg att växtligheten kan delas in i två grupper som har helt olika miljökrav, men likartad...
Stadsmiljön har många mörka ytor som absorberar stora mängder solvärme. Dessutom genererar byggnader, trafik och människor spillvärme. Det är några av orsakerna till att genomsnittstemperaturen i städer kan vara avsevärt högre än på landsbygden. Ett internationellt forskarlag har nu visat att det varma stadsklimatet gynnar trädens tillväxt. Forskarna har mätt stammarnas omkrets och årsringarnas bredd hos olika trädarter i tio storstäder, bland annat Berlin, Houston, Brisbane och Kapstaden. Forskarna valde ut en art som var vanlig i en viss stad och började med att mäta träd i centrum. Sedan...
Det finns gott om djur som äter bambuskott, men förutom jättepandan är den stora bambulemuren det enda däggdjuret som kan äta bambustammar. Det är dock nödproviant som lemuren tar till under torrperioder, då det inte finns några näringsrika skott att äta. Den stora bambulemuren klarar att äta bambustammar – men den behöver även näringsrikare bambuskott. Bild: Jukka Jernvall Den stora bambulemuren är akut hotad och artens utbredning på Madagaskar har krympt avsevärt i modern tid. Ett internationellt forskarlag har nu visat att artens nuvarande utbredning sammanfaller med de områden på...
I Storbritannien är det tradition sedan åtminstone 100 år tillbaka att mata småfåglar. Drygt hälften av alla hushåll har någon form av fågelbord eller foderautomater i trädgården eller på bakgården. I Nederländerna är fågelmatning inte alls lika populärt. Nu har ett forskarlag med deltagare från båda länderna utnyttjat denna skillnad för att undersöka om fågelmatningen påverkar talgoxarnas evolution. En tydlig skillnad är att talgoxarna i Storbritannien har längre näbbar än sina artfränder i Nederländerna. Forskarna har analyserat fåglarnas arvsmassa och upptäckt att de brittiska talgoxarna...
Många växter är helt beroende av pollinerande insekter för att kunna fortplanta sig. Insekternas belöning för sitt arbete är oftast nektar, en sockerhaltig vätska i blommorna. Men det finns även växter som spetsar sin nektar med nikotin, koffein och andra ämnen som vanligtvis ingår i växternas kemiska försvar mot skadeinsekter och mikroorganismer. Det kan verka underligt – växterna vill ju inte skada sina pollinatörer. Så varför spetsa nektarn på det viset? Det har många forskare grubblat över. Växterna gynnas av att pollinatörerna befruktar så många blommor som möjligt. Det gäller därför att...
Stora delar av Östersjön lider i dag av en övergödning, som ger grumligare vatten och bottnar där växtligheten domineras av fintrådiga alger. Samtidigt finns det fortfarande kustområden där vattnet är klarare och botten täcks av blåstång, ålnate eller annan större bottenvegetation. Nu visar ett nytt forskningsprojekt att just bottenvegetationen har en viktig betydelse för vattenkvaliteten i grunda kustområden. Forskningen visar även att ett starkt rovfiskbestånd ger förutsättningar för utbredd bottenvegetation. Biträdande lektor Johan Eklöf har lett forskningsprojektet Plantfish, som...