Annons

energi

Det hände under universums första skälvande stunder. Under cirka 100 sekunder efter big bang omvandlades strålning som då fyllde världsalltet till den materia som byggde upp allt. Hur det teoretiskt kunnat gå till är känt sedan 80 år tillbaka, då två amerikanska fysiker, John Wheeler och Gregory Breit, visade hur materiepartiklar kan skapas ur ljus. En motsatt process – att omvandla massa till strålning eller energi – har genomförts i till exempel atombomber. Båda processerna bygger på Albert Einsteins berömda formel E=mc 2 . Den innebär just att energi kan omvandlas till massa och tvärtom,...
– Varenda människa på jorden lever nedströms en skiffergasbrunn. Skiffergasutvinning som pågår just nu i Pennsylvania skadar er i Sverige, säger Anthony Ingraffea, professor vid Cornell university i New York. Anthony Ingraffea är en av USA:s mest högljudda kritiker av den nya tekniken att få fram naturgas ur skiffer: hydraulisk spräckning ( hydraulic fracturing eller fracking på engelska). Men tekniken är svår att stoppa. En energitörstig värld har plötsligt fått tillgång till helt nya naturgaskällor. För tre år sedan gick USA om Ryssland och blev världens ledande naturgasproducent tack vare...
Förra året producerade svenska vindkraftverk 6 TWh el. Det är en mycket liten del av den årliga elproduktionen i Sverige på nästan 150 TWh. Men senast år 2020 ska vindkraften byggas ut så att produktionen kan bli 30 TWh per år, enligt riksdagens planeringsmål. Huvudlöst, anser Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott. – Vi har inte tillräckligt med ledningar, vi har inte tillräckligt med reglerkraft, säger ledamoten i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) Harry Frank, professor i innovationsteknik för energi och tidigare forskningschef på ABB. Det är som att bygga tåg men ingen räls. Då står...
Vi är dåliga på att spara energi, något som EU vill åtgärda med projektet Enersip. I varje stund ska hemmets energibehov beräknas.
Det händer mycket i den tomma rymden mellan stjärnorna. Trots att den är tommare än något tomrum vi kan skapa på jorden pågår där kemisk aktivitet för fullt.
Något av det allra hetaste inom materialforskning just nu är grafen (som uttalas med betoning på sista stavelsen).