Annons

fiskar

Genom att utrusta djuphavslevande glansfiskar, Lampris guttatus, med värmemätare har amerikanska forskare visat att fisken har en kroppstemperatur som är fem grader varmare än det omgivande vattnet. Glansfisken är alltså inte kallblodig som andra fiskar utan snarare varmblodig. Glansfisken simmar med hjälp av bröstfenorna och har därför ovanligt kraftig bröstmuskulatur. Bröstfenorna är alltid i rörelse och muskelarbetet värmer upp kroppen – på samma sätt som när vi gör åkarbrasor. Glansfisken har dessutom en slags värmeväxlare som bevarar kroppsvärme. Fiskar kyls ner när blodet syresätts i...
Filfisken Oxymonacanthus longirostris lever bland koraller av släktet Acropora i Indiska oceanen. Fisken äter av korallen och den kan även maskera sig som en korall. Fisken hakar fast ryggfenan i korallen och placerar sin smala kropp i en ställning som får den att likna en av korallens grenar. Intrycket förstärks av att filfiskens färgteckning matchar korallens färg och struktur. Australiensiska forskare har tidigare visat att filfiskens kamouflage skyddar mot rovfiskar som jagar med hjälp av synen. I en ny studie visar samma forskarteam att filfisken även luktar som korallen den äter av, och...
Amerikanska forskare har nu visat att fiskyngel kan kommunicera med ljud, något som tidigare endast visats för vuxna fiskar. Fiskyngel av arten grå snapper, Lutjanus griseus , tillbringar sin första levnadsmånad på djupt vatten. Genom att producera ljud – som i våra öron låter som morranden och knackningar – kan de hålla ihop stimmet under natten då de inte kan se varandra, menar forskarna som har publicerat rönen i Biology letters . Forskarna höll fiskyngel i flytande burar utrustade med mikrofoner. De kunde konstatera att fiskynglen producerar ljud under natten men inte under dagen.
Kommersiellt fiske kan leda till att fiskbestånd överutnyttjas, men inte till att fiskarter utrotas – enligt de ekonomiska modeller som används inom fiskeförvaltningen. Förklaringen skulle vara att kostnaden för fisket ökar så kraftigt när fiskbestånden minskar att blir det olönsamt att fånga de allra sista fiskarna. Men nu ifrågasätter en grupp amerikanska och brasilianska forskare denna vedertagna modell och hävdar att det är fullt möjligt att utrota vissa arter, med relativt enkla fiskemetoder. I Amazonas floddelta lever arapaiman, Arapaima gigas , en fisk som kan bli ett par meter lång...