Annons

fiskar

Amerikanska forskare har nu visat att fiskyngel kan kommunicera med ljud, något som tidigare endast visats för vuxna fiskar. Fiskyngel av arten grå snapper, Lutjanus griseus , tillbringar sin första levnadsmånad på djupt vatten. Genom att producera ljud – som i våra öron låter som morranden och knackningar – kan de hålla ihop stimmet under natten då de inte kan se varandra, menar forskarna som har publicerat rönen i Biology letters . Forskarna höll fiskyngel i flytande burar utrustade med mikrofoner. De kunde konstatera att fiskynglen producerar ljud under natten men inte under dagen.
Kommersiellt fiske kan leda till att fiskbestånd överutnyttjas, men inte till att fiskarter utrotas – enligt de ekonomiska modeller som används inom fiskeförvaltningen. Förklaringen skulle vara att kostnaden för fisket ökar så kraftigt när fiskbestånden minskar att blir det olönsamt att fånga de allra sista fiskarna. Men nu ifrågasätter en grupp amerikanska och brasilianska forskare denna vedertagna modell och hävdar att det är fullt möjligt att utrota vissa arter, med relativt enkla fiskemetoder. I Amazonas floddelta lever arapaiman, Arapaima gigas , en fisk som kan bli ett par meter lång...
Den 20 april 2010 exploderade British Petroleums oljerigg Deepwater Horizon utanför den amerikanska delstaten Louisianas kust.
Kokosnötsskal som hamnat i havet ger nytt bränsle åt debatten om djurs förmåga att använda verktyg. Australiska marinbiologer har upptäckt att bläckfiskar utnyttjar skalen som bärbara skyddsrum.