Annons

havsmiljö

Den ökande koldioxidhalten i luften leder inte bara till en ökad växthuseffekt – utan även till att haven försuras. Nu har forskare vid University of Adelaide i Australien visat att detta kommer att påverka hajarna negativt. Studien gjordes på Port Jacksonhajen ( Heterodontus portusjacksoni ) som lever utanför Australiens sydkust. Genom att studera hajarna i stora tankar, med möjlighet att reglera försurningsgraden och temperaturen, kunde forskarna se att hajarnas förmåga att upptäcka byten försämras när surheten ökar. I vissa fall hade hajarna till och med svårt att identifiera själva bytet...
En slags Terminator under vatten, utrustad med automatisk målsökningsfunktion och dödliga sprutinjektioner som vapen, har utvecklats av forskare vid Queensland university of technology . Roboten har ett system som gör det möjligt för den att söka upp och förgöra sjöstjärnor på egen hand. För att roboten ska kunna urskilja en törnekrona från stenar, sjögräs eller en annan sjöstjärneart, har forskarna visat den tusentals bilder av olika törnekronor för att den ska få en komplett målsöksbild. Tidigare har man använt dykare som tagit bort sjöstjärnorna för hand. Roboten är nu tänkt att vara ett...
Plastskräp som flyter omkring i havet påminner om maneter, vilket är en del av sköldpaddornas normala diet och äts därför upp. Väl inne i sköldpaddornas matsmältningssystem kan plasten blockera tarmkanalen, punktera magen och läcka giftiga kemikalier. Uppskattningsvis släpps fyra till tolv miljoner ton plast ut i världshaven varje år. Havssköldpaddorna löper störst risk att få i sig plasten i områdena kring Hawaii, Australien, Sydafrika, Sydostasien och Nordamerika. Där finns de flesta sköldpaddor och även den största mängden flytande plastskräp. Tidigare forskning har visat att 60 procent av...
Plast i haven är ett växande problem som drabbar både små och stora organismer ( se F&F 9/2014 ). Att beräkna mängden plast som årligen hamnar i haven är ingen lätt uppgift. Forskare från USA och Australien har dock antagit utmaningen och levererar nya siffror. Enligt deras beräkningar så produceras 99,5 miljoner ton plastskräp per år i kustzonerna utefter samtliga världshav. Dessa kuster innefattar 192 länder och 5–13 miljoner ton av plastskräpet beräknas hamna i haven. Som jämförelse skulle drygt 8 miljoner ton plastskräp kunna täcka större delen av Gotland med ett ankeldjupt lager. De...
Koralldöden breder ut sig i världshaven men orsakerna är inte helt klarlagda. Koraller är temperaturkänsliga och mycket tyder på att de förhöjda vattentemperaturerna – som följer med den globala uppvärmningen – orsakar korallblekning och andra sjukdomar. Men forskarna har länge misstänkt att även övergödningen orsakar sjukdomar hos korallerna. Detta har nu bevisats av amerikanska forskare, som publicerar sina rön i tidskriften Global change biology. Studien visar också att sjuka koraller kan återhämta sig relativt snabbt, om övergödningen minskar. De nya rönen kommer från ett experiment som...
Havens sjögräsängar är livsviktiga eftersom de fungerar som barnkammare för många fiskarter. Men sjögräsängarna är hotade; den främsta orsaken är övergödningen som medför att sjögräset kvävs av näringsälskande alger. Elkhorn Slough är ett floddelta vid Kaliforniens kust. Här har sjögräsängarna återhämtat sig, trots att vattnet är kraftigt övergött. Sjögräset började återhämta sig när deltat koloniserades av havsuttrar, vilket är förvånande eftersom uttrarna och sjögräset befinner sig i var sin ända av näringskedjan. Ett amerikanskt forskarteam har nu kunnat visa att havsuttrarna utlöste en...