Annons

hjärnan

Känslor kan ofta uppstå snabbt för att sedan förändras, beroende på den tankemässiga, kognitiva, bedömningen av situationen som görs. I hjärnan kan det svara mot att djupliggande (subkortikala) områden först initierar känslan. Sedan kopplas hjärnbarken (cortex) på, framför allt i pannloben, och då blir vi analytiska och bättre på att bedöma läget. Ett sådant exempel är när rädsla övergår i lättnad då man under skogspromenaden först skräckslaget hoppar till för att undvika att trampa på en orm, men sedan drar en lättnadens suck då ormen visar sig vara en trädgren. I djupet av hjärnans...
Hjärnan är bättre än man tidigare trott på att upptäcka och undvika sjukdomar – och detta redan innan de brutit ut ordentligt. Det visar en studie där forskare vid Karolinska institutet aktiverade immunförsvaret hos 18 försökspersoner genom att injicera ofarliga delar av bakterier, vilket gav övergående symtom som trötthet, värk och feber. Luktprover och bilder togs av försökspersonerna, både när de var ”sjuka” och när de var friska. Sedan fick 30 personer se på bilderna och känna lukterna, samtidigt som deras hjärnaktivitet registrerades. Därefter fick de uppge vilka de tyckte såg sjuka ut,...
Att människor som varit utsatta för övergrepp i barndomen senare i livet löper större risk för depression och ångest är känt sedan tidigare. För att titta närmare på hur detta tar sig uttryck i hjärnan undersökte forskare vid kanadensiska McGill university hjärnor från 78 avlidna personer. En tredjedel hade utsatts för misshandel eller sexuellt utnyttjande i barndomen och senare lidit av depressioner och begått självmord, medan en tredjedel varken haft psykiska problem eller varit utsatta för övergrepp. Den sista tredjedelen hjärnor hade tillhört människor som lidit av depression och begått...
En människa med tvångssyndrom kan tvätta händerna tills de blir såriga, eller kontrollera att spisen är avstängd så många gånger att det blir svårt att gå hemifrån. Nu har forskare i Sverige och flera andra länder hittat fyra gener som ökar risken för tvångssyndrom, som på engelska kallas obsessive compulsive disorder , OCD. – I förlängningen hoppas vi att det kan leda till bättre läkemedel, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genetik vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom upptäckten. En av de fyra generna påverkar signalämnet serotonin i hjärnan, och skulle kunna...
Tidigare forskning har visat att elitfotbollsspelare är vassare än övriga befolkningen vad gäller exekutiva funktioner, det vill säga förmågan att planera och genomföra handlingar samt lösa problem och uppgifter vi ställs inför. Nu har forskare vid Karolinska institutet sett mönstret även hos unga elitspelare, mellan 12 och 19 år. Man såg ett samband mellan antalet mål spelarna gjorde och hur de presterade på tester av exempelvis arbetsminne, problemlösning, uppmärksamhet och multitasking. En fråga som tas upp i studien, som publicerats i PLOS ONE , är huruvida de exekutiva funktionerna kan...
Hjärnaktiviteten uppvisar ett särskilt mönster när vi upptäcker ett misstag. Detta utnyttjar forskare vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Boston university i USA för att styra en robot med tankekraft. I försöket är robotens uppgift att sortera färgburkar och trådspolar i två olika lådor. Arbetet övervakas av en försöksperson med EEG-elektroder på huvudet, som mäter hjärnaktiviteten. Signalerna från hjärnan analyseras av en dator, som letar efter den speciella signal som betyder att försökspersonen upptäckt ett misstag. Roboten får då automatiskt order att ändra sig. Forskarna...