Annons

hjärt-kärlsjukdomar

Trötta hjärtan kan i framtiden få hjälp av ett slags inopererad robot av mjuk silikon. Pulser av tryckluft styr ett mjukt hölje kring hjärtat så att det pumpar mer blod. Tekniken kräver ingen kontakt mellan blodet och konstgjorda material. Därför är risken för blodproppar mindre än för äldre typer av mekaniska hjälp-hjärtan, enligt forskare som testat metoden på grisar. Källa: Nature Translational Medicine
Vikten i tonåren har ett tydligt samband med risken för hjärtsvikt redan i medelåldern. Det visar en studie av drygt 1,6 miljoner svenska män som mönstrat i Sverige under en period på nästan fyrtio år. Forskarna räknade ut männens BMI ( body mass index ) vid mönstringen, och jämförde det med risken för hjärtsvikt senare i livet. Enligt gängse definition motsvarar normalvikt ett BMI på mellan 18,5 och 25. – Vi såg att risken började stiga redan vid ett BMI på 20, vilket var förvånande, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Därefter gick risken för...
Regelbundna sms med pekpinnar om en sundare livsstil hjälper patienter med kranskärlssjukdom att minska risken för en hjärtattack. ”Hej NN, glöm inte att fysisk aktivitet är bra för dig! Den minskar din risk för diabetes, hjärtattack, stroke, och deras följdsjukdomar.” Rådet ingår i ett batteri av korta meddelanden som forskare i Australien skickade ut i form av sms fyra gånger per vecka till 352 patienter med kranskärlssjukdom. Drygt hälften av patienterna var rökare, och samtliga bodde i en fattig del av Sydney. Råden fungerade. Jämfört med en kontrollgrupp som inte fått några sms hade...
Amerikanska forskare har upptäckt en helt ny möjlig förklaring till vad som sätter igång en hjärtinfarkt. De har visat att förkalkade kärl innehåller rikligt med bakterier som gömmer sig under en så kallad biofilm , ett segt material som skyddar hela bakteriepopulationer från både kroppens eget immunförsvar och antibiotika. I laboratoriet kunde de visa att stresshormonet noradrenalin aktiverade bakterierna, som i sin tur kunde sätta igång en process som leder till hjärtinfarkt. Forskarna undersökte 30 förkalkade halspulsådror från avlidna personer, och hittade rikliga samlingar av bakterier...
Under de mörka vintermånaderna har vi generellt högre blodtryck än på sommaren. Det gör oss sårbara för hjärt- och kärlsjukdomar – Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar med 20 procent på vintern jämfört med sommaren, säger David Erlinge som är kardiolog vid Skånes universitetssjukhus. Det är också större risk att drabbas av högt blodtryck i norra Europa än runt medelhavet. Vanligtvis brukar den nyttiga medelhavskosten sägas vara orsaken till sydeuropéernas friskare blodkärl. David Erlinge menar dock att en anledning också måste vara de får mer intensivt solljus på sig. Solens effekt har...