Annons

hjärt-kärlsjukdomar

Var femte svensk lider av sömnproblem som kan kopplas till sjukdomar som övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depression.
Varje vinter sveps delar av Asien in i ett brunt töcken. Det bruna diset är en blandning av sot, svavel och andra stoftpartiklar och påverkar klimatet starkt.
Buller är en av de få miljöföroreningar som fortsätter att öka. Oljud har gått från en komfortfråga till ett hälsoproblem.
I en ombyggd barack på Södermalm finns gratistandvården för Stockholms hemlösa. Hit, till Hållpunkt Maria, kommer patienter med akuta problem, som allvarliga muninfektioner eller akut tandvärk.