Annons

hjärt-kärlsjukdomar

Var femte svensk lider av sömnproblem som kan kopplas till sjukdomar som övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdom och depression.
Varje vinter sveps delar av Asien in i ett brunt töcken. Det bruna diset är en blandning av sot, svavel och andra stoftpartiklar och påverkar klimatet starkt.
Buller är en av de få miljöföroreningar som fortsätter att öka. Oljud har gått från en komfortfråga till ett hälsoproblem.
I en ombyggd barack på Södermalm finns gratistandvården för Stockholms hemlösa. Hit, till Hållpunkt Maria, kommer patienter med akuta problem, som allvarliga muninfektioner eller akut tandvärk.
Bröstsmärtor och smärta som strålar ut i vänsterarmen utgör de klassiska symtomen på hjärtinfarkt och kärlkramp. Nu visar forskare från Sverige och Uruguay att detta inte är hela sanningen. På tre sjukhus i Montevideo undersökte man på akuten 186 patienter med hjärtinfarkt eller kärlkramp. Bland dessa upplevde nästan 40 procent smärtor i käkar, käkled och öra, tänder eller svalg. Och 6 procent av de undersökta patienterna hade ingen smärta alls i bröstet eller vänsterarmen, utan bara på de ovannämnda platserna. Av patienterna där just hjärtinfarkt orsakade sådan smärta var 90 procent kvinnor...